ALIMENTACIÓ | 30/08/2017  RuralCat

Un estudi de l'IRTA conclou que la llet pasteuritzada o crua és més nutritiva que la UHT

La llet uperitzada es manté més temps fora de la nevera i és la més consumida a Espanya

Font: IRTA

Font: IRTA

Un estudi realitzat per l’IRTA publicat aquest mes al Journal of Dairy Research conclou que el tractament tèrmic de la llet esterilitzada (UHT), disminueix el valor nutritiu en comparació amb la llet fresca pasteuritzada o crua.

L’estudi va utilitzar vedelles acabades de néixer com a model humà per a avaluar l’absorció de proteïna, i el potencial de creixement d’una mateixa llet que es va oferir crua, pasteuritzada o esterilitzada. Les vedelles que van consumir llet pasteuritzada van créixer el mateix que les que van consumir llet crua, però les que van consumir llet UHT van créixer menys. Aquestes últimes van excretar més nitrogen (procedent de la proteïna) per la orina que les que van consumir llet crua o pasteuritzada. A més, la llet UHT va alterar la microflora intestinal i va tendir a promoure un estat inflamatori de la mucosa intestinal en comparació amb els altres dos tipus de llet.

Amb aquestes observacions, l’estudi conclou que el valor nutritiu de la llet pasteuritzada és superior al de la llet UHT.

La llet UHT és la que més es consumeix a Espanya, principalment gràcies a la seva llarga conservació. El tractament tèrmic que rep i l’envasat en bric fan que aquesta llet es pugui mantenir fora de la nevera durant mesos. La llet fresca, en canvi, ha d’estar sempre refrigerada i té un període de caducitat de pocs dies.
 

Informació relacionada