SANITAT ANIMAL | 14/01/2011  RuralCat/CReSA

El CReSA innova en una fórmula vacunal contra la malaltia de Glässer

El bacteri H. parasuis afecta exclusivament al bestiar porcí i es transmet per contacte directe o per via aèria. Això suposa un greu problema per a la indústria animal i, a causa de les diferents variants del bacteri, comporta dificultats per a la vacunació del bestiar. Un treball realitzat pel Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) ha descobert que els autotransportadors trimèrics del bacteri Haemophilus parasuis poden formar part de futures vacunes més eficaces que les actuals contra la malaltia de Glässer.

porc_cont_14_01_11

 

La malaltia de Glässer és una malaltia emergent del porc causada pel bacteri Haemophilus parasuis. L'ús de vacunes per lluitar contra la malaltia està limitat per una falta de protecció contra totes les variants del bacteri. Els autotransportadors trimèrics són unes proteïnes exposades a l'exterior del bacteri, per la qual cosa poden ser utilitzades com a vacunes. Aquestes proteïnes també es troben en l'H. parasuis i reben el nom d'autotransportadors trimèrics associats a virulència (VtaA són les sigles en anglès).

En el projecte realitzat per CReSA es va buscar la presència d'anticossos en la sang d'animals que havien sobreviscut a una infecció amb H. parasuis. Es va descobrir que els animals que no arribaven a desenvolupar la malaltia, malgrat estar exposats al bacteri viu, desenvolupaven anticossos contra 8 dels 15 VtaA analitzats. Quan es van exposar els porcs a bacteris cultivats en el laboratori, morts en lloc de vius, no es van crear anticossos nous contra els VtaA. Aquest fet ens indica que el bacteri solament produeix els VtaA quan està en contacte amb el porc.

En resum, aquests resultats mostren que els VtaA són candidats a formar part de les futures vacunes contra la malaltia de Glässer.
 

 

Informació relacionada