AJUTS | 06/09/2017  DARP

Convocatòria d'ajuts per a la prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en el programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina. Aquests ajuts corresponent a l'any 2017 i estan dotats amb 400.000 euros.

 L’objecte d’aquests ajuts és compensar les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i els seus ramaders pels costos que representa la realització d’aquestes proves diagnòstiques, que són d’obligat compliment per als ramaders, en el marc del programa oficial d’eradicació de la tuberculosi bovina a Catalunya.
 
Les actuacions objecte de l’ajut s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2017 i s’hauran de justificar abans del 25 de novembre d’aquest mateix any per tal que es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les actuacions subvencionables. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 26 de setembre de 2017, inclòs.
 
Actualment, les ADS de boví inscrites o reconegudes oficialment a Catalunya són quatre, i a través d’elles els ramaders poden complir amb el que preveu el programa oficial sanitari del boví i, particularment, amb el programa d’eradicació de la tuberculosi bovina a Catalunya per a aquest 2017.
 
L’actuació de les ADS de boví és indispensable per a poder coordinar les mesures que preveu el programa i realitzar totes les proves diagnòstiques necessàries, i arribar a totes les explotacions bovines, de producció lletera o càrnica, amb l’objectiu d’eradicar la tuberculosi bovina.
 
Per aquets motiu, el DARP considera del tot imprescindible poder comptar amb les ADS de boví i amb els seus veterinaris per a assolir aquest objectiu sanitari i es compromet a continuar compensant-ne els costos a les ADS, fet que beneficia als propis ramaders.