MÓN RURAL | 07/09/2017  DARP

La renda agrària de Catalunya va augmentar un 3,36% l'any 2016

Es trenca la tendència a la baixa dels últims anys gràcies, especialment, a la disminució dels costos de producció

La renda agrària de Catalunya va incrementar, a preus corrents, un 3,36% l’any 2016, respecte el 2015, fins a arribar als 1.723,6 milions d’euros, davant dels 1.667,5 d’aquell any. D’acord amb l’estimació que efectua el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, l’any 2016 es trenca la tendència a la baixa dels últims anys.

Els consums intermedis (costos de producció), amb un gran pes dins d’una producció agrària tan intensiva com la catalana, van disminuir un 4,2%. La producció final agrícola va pujar un 3,1% i el valor de la producció final ramadera va ser inferior en un 2,41%. El resultat final és aquest increment del 3,36% de la renda agrària el 2016 en relació al 2015.

Els consums intermedis són els que van tenir un comportament més favorable envers la renda, amb la caiguda del 4,2%. Aquesta disminució és atribuïble a una important reducció de la despesa en aliments per al bestiar i a la baixada del preu de l’energia, carburants i lubricants, que van compensar sobradament la pujada de preus de llavors i plançons i dels fertilitzants.

L’augment del valor de la producció final agrícola va ser degut, principalment, a una molt bona producció de cereals, que va compensar uns preus pitjors que l’any 2015, i a uns preus de la fruita fresca relativament millors que el 2015. Ambdós productes van compensar la davallada del valor dels fruits secs i de l’oli d’oliva. 

Pel que fa a la producció final ramadera, la causa de la davallada cal buscar-la en la baixa generalitzada dels preus de tots els productes ramaders, tret del boví, que va incrementar gairebé un 3% la producció i un 4% el preu.

Cal tenir en compte, però, que la renda agrària a preus corrents es mesura amb els preus de cada any; en canvi, a preus constants es mesura amb els preus d’un any de referència (any base 2010). D’aquesta manera, la renda agrària a preus constants no incorpora les variacions del nivell general de preus. Per a calcular la renda agrària a preus constants s’utilitza el deflactor del PIB, proporcionat per l’Idescat.

Informació relacionada