REG | 13/09/2017  OdR

Com automatitzar el reg de superfície i fer una gestió eficient de l'aigua?

En aquest article us expliquem breument els resultats d'un assaig portat a terme pel Grup de Regs de la Universitat de Lleida, durant la campanya 2016 a la sèquia de la Serreta (Arbeca), per avaluar una comporta de guillotina automàtica en la sortida d'una bassa i unes comportes automàtiques en la presa d'una parcel·la.

Imatge de les comportes de l'assaig. Font: OdR

Imatge de les comportes de l'assaig. Font: OdR

El reg per superfície és el reg més antic que existeix, tot i així, el seu maneig ha anat evolucionant i s’han incorporat novetats com les sèquies de formigó o l’anivellació làser per millorar la distribució. Actualment, quan es planteja una modernització es sol pensar en la transformació a pressió però, llavors, és perd una de les grans avantatges del reg en superfície: no necessita aigua a pressió i per tant no té el cost energètic associat. Com a alternativa i amb una inversió inferior trobem els sistemes de comportes automàtiques que incorporen tecnologies de la informació.

En el reg per superfície es poden distingir dos graus d’automatització: la semiautomatització, en què només s’automatitza alguna de les fases del reg, i l’automatització completa, en què totes les fases estan automatitzades. Les comportes semiautomàtiques tenen doble avantatja: l’agricultor no ha d’estar pendent del reg i són més econòmiques.

L’assaig portat a terme pel Grup de Regs de la Universitat de Lleida, durant la campanya 2016, a la sèquia de la Serreta, ubicada a la partida de les Planes al municipi d’Arbeca, tenia dos objectius:

  1. Avaluar una comporta de guillotina automàtica (Slipmeter) instal·lada a la sortida de la basa, de la casa comercial Rubicon Water.  Aquesta comporta està motoritzada i disposa d’un sistema de control amb un mesurador de cabal basat en ultrasons que permet donar-li una consigna de cabal o volum a la sortida. La comporta es pot programar de manera local o remota. Aigües avall de la comporta es va construir un aforador per registrar l’evolució del cabal de forma contínua.
  2. Avaluar unes comportes automàtiques per a la presa de la parcel·la (Baydrive), també de la casa comercial Rubicon Water. Aquestes comportes tenen una làmina plàstica moguda per un motor que permet obrir i tancar el pas de l’aigua. A més, té un sistema de control que permet accionar-la de forma remota, local o programada. Es va avaluar una parcel·la de panís de 187 m de llargària y 10 m d’amplada. Es van col·locar dues comportes en la sèquia de la comunitat, una per parar l’aigua de la sèquia i l’altra per derivar l’aigua a la parcel·la; també es van instal·lar dues comportes més a sengles bancals de la parcel·la. Aquestes comportes tenen la funció d’obrir i tancar el pas de l’aigua i s’accionen a distància mitjançant una aplicació de mòbil. L’automatització va ser parcial ja que, per problemes de subministrament, va mancar el sensor d’arribada d’aigua i l’agricultor obria i tancava les comportes mitjançant un accionament manual.


Durant tota la campanya de reg, la comporta Slipmeter va funcionar correctament, tant en l’obertura com en el tancament i pel que fa als registres del cabal.

Les comportes Baydrive també van funcionar correctament en l’obertura i el tancament. A més, es va comprovar que permeten un maneig del reg més acurat segons la capacitat d’infiltració del sòl perquè es pot adaptar el temps d’obertura i tancament per evitar l’acumulació excessiva d’aigua al final de la parcel·la.

En resum, l’assaig demostra que hi ha tecnologia disponible per a l’automatització del reg i el seu maneig òptim. Pel que fa a la seva viabilitat econòmica, també conclou que el seu preu màxim creix a mesura que la unitat de reg és més gran i segons els anys de vida útil del sistema i que un major benefici hauria d’anar associat a un increment de la producció o un estalvi d'aigua.

Si voleu més informació sobre l’assaig podeu consultar aquest article del XXXV Congrés Nacional de Reg o assistir a la jornada tècnica que es celebra el 7 de setembre a Mollerussa i durant la qual també es visitaran les instal·lacions que s’exposen en aquest text.

Autors:
Joaquim Monserrat, Lluis Cots, I. Lordán , Jordi Llorens i P. Ferré
Dep. Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida

Agraïments:
A l’empresa Rubicon per cedir el material per als assajos, a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, al DARP i al Sindicat de regs d’Arbeca per la seva col·laboració en l’execució i seguiment del projecte.

Informació relacionada