SECTOR PESQUER | 19/01/2011  RuralCat

Primera subhasta de peix a la llotja de Badalona

Aquesta setmana ha entrat en servei la nova llotja de peix de Badalona, situada al moll de Quimet Costa del port esportiu i pesquer de la ciutat. La primera subhasta de peix ha comptat amb la presència de l'alcalde de Badalona, Jordi Serra, i també de nombrosos peixaters i restauradors.

cavalla_cont_19_01_11

  

L'edifici de la llotja, que funciona com a seu de la Confraria de Pescadors des de novembre de l'any passat i també com a magatzem per a les activitats de cada pescador, té una superfície de 610 metres quadrats i està dotada d'una tecnologia i controls que garanteixen el consum directe.  
 
La sala central de l'edifici, adreçat a la venda de captures, compta amb 200 metres quadrats que alberguen un espai per a la subhasta diària, la gestió de les caixes, una màquina de gel, una cambra frigorífica i una bàscula per a la pesada i l'etiquetatge, amb connexió en xarxa amb l'oficina per l'usuari.
 
La Base de Pesca Artesanal de Badalona (BPAB) és una instal·lació moderna, oberta a la ciutat i adequada a la realitat del sector, que a més resol una demanda històrica del col·lectiu de pescadors de la ciutat.