GOVERN CATALÀ | 19/01/2011  RuralCat

Josep Maria Pelegrí nomena els nous directors generals del Departament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha nomenat els nous directors generals del Departament que encapçala.

logotip_cont_19_01_11

Logotip del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

  

A partir d'ara, Miquel Molins assumirà la direcció general d'Agricultura i Ramaderia, i Domènec Vilà serà el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Pel que fa a Desenvolupament Rural, Jordi Sala serà el nou director, Mercè Santmartí assumirà la direcció general de Pesca i Assumptes Marítims, i Josep Escorihuela s'encarregarà de la direcció general del Medi Natural i Biodiversitat.
 
 

Perfils dels nous directors generals

 

Miquel Molins i Elizalde
 
Director general d'Agricultura i Ramaderia
 
Nascut a Lleida el 1969, és llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa; diplomat en Sanitat per la Universitat de Lleida; postgrau en Indústries Agroalimentàries i màster en Dret Agroalimentari per la Universitat de Lleida.
 
Ha treballat com a veterinari en diverses empreses de productes de sanitat ramadera, de pinsos i integracions, i ha exercit de veterinari oficial a l'Oficina Comarcal de Tamarit de Llitera del Departament d'Agricultura de la Diputació General d'Aragó i a l'Oficina Comarcal del Segrià del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Durant cinc anys ha estat veterinari responsable sectorial del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural del Pla de lluita, control i eradicació de la malaltia porcina d'Aujeszky a Catalunya.
 
 Actualment és cap de l'Oficina Comarcal del Segrià del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida.
 
 
Domènec Vila i Navarra
 
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
 
Nascut a Tremp al 1971 a Tremp, és enginyer agrònom per la Universitat de Lleida (1996); enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida (1994); màster en Ecoauditorías i Gestión Empresarial del Medio Ambiente i Alta Gestió Ambiental organitzats pel Centro de Investigaciones Ecológicas de Màlaga. També ha realitzat diversos cursos d'especialització i un postgrau sobre l'Agricultura Europea i la Política Agrària Comunitària organitzat pel Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de Lleida (1997).
 
 Actualment és cap de la Unitat de Serveis de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, càrrec que ocupa des de 2008. Ha estat professor associat de l'Escola Superior d'Agricultura de la Universitat Politènica de Catalunya; tècnic de l'Àrea de Gestió d'Ajuts i Projectes de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya; i responsable de l'Àrea de Projectes de la Fundació Catalana de Cooperació.
 
 
Jordi Sala i Casarramona
 
Director general de Desenvolupament Rural
 
 Nascut a Barcelona l'any 1953, és llicenciat en Econòmiques i Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomat en estudis de mercats. També ha realitzat diversos seminaris de màrqueting a ESADE.
 
Ha estat cap de l'obra agrícola de la Caixa de Pensions (1985-90) i cap del Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient de la Fundació la Caixa (1990-1995). Va ser l'autor i forma part del comitè executiu de la implementació dels programa Leader I de desenvolupament rural per la illa de Menorca i va formar part del catàleg d'experts de la Unió Europea per temes de desenvolupament rural i polítiques de finançament .
D'altra banda, ha estat president durant 10 anys de l'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors Agraris de Catalunya i director de l'àrea d'Agricultura i Medi Ambient del Centre d'Estudis Econòmics i socials. A l'Administració va ser director general de planificació i educació ambiental del Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya (2002-2004) i, d'altra banda, ha estat president de la Comissió Nacional d'Agricultura d'Unió Democràtica de Catalunya.
 
En el terreny de la docència, ha estat professor de diversos cursos de postgraus i màsters universitaris. Actualment col·labora en el curs de postgrau sobre direcció i gestió d'empreses, aspectes jurídics i mediambientals.
 
 
Josep Escorihuela Mestre
 
Director general del Medi Natural i Biodiversitat
 
Nascut a Cantavieja (Terol) l'any 1955 és enginyer de monts per la Universitat Politècnica de Madrid.
 
 A l'Administració Pública, és cap d'àrea de Pesca Continental definitiva des de 2007. També ha estat cap d'àrea de Pesca Continental en funcions, director general de Prevenció de Riscos del Medi Natural i subdirector general d'Agents Rurals i Prevenció. A més, ha desenvolupat la seva tasca professional com a cap del Servei de Gestió Forestal, cap de la Secció de Gestió de Boscos, cap de la Secció de Gestió de la Producció Privada i cap de la Secció d'Inspecció i Reciclatge.
 
 A l'empresa privada, ha treballat com a tècnic a TRAGSA (Santiago de Compostel·la) i a la secció d'aprovisionaments de fusta a IMPACSA (Balaguer).
 
 
M.Mercè Santmartí i Miró
 
Directora general de Pesca i Assumptes Marítims
 
Nascuda a Berga l'any 1963, és llicenciada en Veterinària per la Universitat de Saragossa (1981-1986) i llicenciada en grau per la mateixa universitat al juliol de 1986.
 
Ha treballat per a l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya en el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; la Direcció General de Pesca Marítima; en el Departament de Sanitat i Seguretat Social; la Direcció General de Salut Pública i en el Departament de Benestar i Família. D'altra banda, ha realitzat diversos cursos relacionats amb les seves especialitats.
 
De la seva trajectòria política destaca el seu nomenament com a responsable per a la igualtat a les Terres de l'Ebre de CDC, càrrec que ocupa des de 2005 fins l'actualitat.
Com a docent ha participat també en diversos cursos, programes de postgrau i seminaris, i ha col·laborat en estudis i publicacions.