SECTOR CAPRÍ | 20/01/2011  RuralCat

Nova versió del Pla d'Acció per a la Llet de Cabra

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha presentat una nova proposta del Pla d'Acció per a la Llet de Cabra. Aquesta versió actualitzada inclou diverses mesures que complementen les ja iniciades en el 2010 i que intenten respondre a les dificultats conjunturals i estructurals a les quals s'enfronta el sector caprí de llet avui dia.

cabres_flickr_20012011_cont.jpg

Ramat de cabres. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Un dels elements de major rellevància és la inclusió d'aquest sector en l'àmbit d'aplicació del futur Reial decret que regularà les relacions contractuals i els instruments per a la millora de la capacitat de negociació del productor. L'objectiu principal és, doncs, permetre a les organitzacions de productors negociar un contracte de manera col·lectiva, així com el reforçament de les organitzacions interprofessionals, aspectes clau per al sector de la llet de cabra.
 
La primera versió d'aquest pla d'acció va ser donada a conèixer pel MARM el juny de l'any passat, i amb aquesta revisió, presentada en una reunió amb els principals representants del sector, organitzacions professionals agràries, cooperatives agroalimentàries i la Federació Nacional d'Indústries Làctiques (FENIL), s'ha decidit crear més meses de treball per avançar en l'aplicació de les noves mesures presents en el pla.
 
Entre les noves mesures, destaca la inclusió dels formatges barreja curats o semicurats com a producte elegible en les ajudes comunitàries per a la distribució d'aliments entre les persones més necessitades, la qual cosa podria suposar la retirada del mercat nacional d'un volum de llet de cabra superior als 600.000 quilos, destinant per a això un pressupost aproximat d'1,66 milions d'euros.
 
D'altra banda, s'ha valorat la possibilitat de modificar les línies d'actuació del Reglament comunitari sobre ajudes de la PAC, per dissenyar mesures que beneficiïn a explotacions caprines localitzades en zones desfavorides o amb dificultats específiques d'accés, i així facilitar la recollida de la llet o el subministrament de pinsos.
 
En aquesta mateixa línia s'han complementat les mesures del Reial decret sobre agrupacions en el sector oví i caprí, amb una nova disposició normativa que preveurà accions específiques per a les agrupacions de caprí de llet, afavorint la concessió d'ajudes a aquelles que elaborin i comercialitzin en comú llet i productes làctics de cabra.