ELECCIONS 2011 | 20/01/2011  RuralCat

Es presenten les candidatures per a les eleccions a cambres agràries

Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) i Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya-Unión de Pequeños Agricultores (URAPAC-UPA) són les quatre candidatures que concorreran a les properes eleccions a cambres agràries del proper 20 de febrer de 2011, segons ha proclamat la Junta Electoral Nacional.

camp_cont_20_01_11.jpg

 

Per demarcacions, a Barcelona es presenten Maria Rovira Duran (UP), Isabel Vidal Marsal (JARC), Rosa Mª Pruna Esteve (ASAJA), i Jordi Compte Ayats (URAPAC-UPA).
 
A Girona ho fan , Joan Caball Subirana (UP), Adrià Boada Pons (JARC), i Martí Clos Casas (ASAJA). En aquests cas, URAPAC-UPA no presenten candidatura a la cambra agrària de Girona.
 
A Lleida es presenten Josep Cabré Clariana (UP), Josep Mª Jové Areste (JARC), Pere Roque Oro (ASAJA) i Jaume Torra Borda (URAPAC-UPA).
 
Per últim, a Tarragona ho fan Salomó Torres Rodríguez (UP), Joan Biosca Forcadell (JARC), Alberto Castelló Miró (ASAJA), i Juan Carlos Margalef Masia (URAPAC-UPA).
 
Segons les dades del darrer cens agrari podran exercir el seu dret a vot en les properes eleccions a cambres agràries un total de 29.824 professionals. Per demarcacions, les xifres situen 6.972 professionals a les comarques de Barcelona; 4.344 a Girona; 12.058 a Lleida, i 6.450 a Tarragona. El nombre de professionals agraris a Catalunya ha sofert una important disminució i ha passat de 37.503 treballadors en el sector l'any 2002, a 29.824 enguany.
 
 

Què són les cambres agràries?

 
Les cambres agràries són organismes de consulta de l'Administració agrària. Les eleccions a les cambres agràries permeten mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries durant un període de quatre anys. Aquestes eleccions s'organitzen cada quatre anys i s'elegeixen 25 membres per cada cambra agrària.
 
Les últimes eleccions a cambres agràries van ser el 25 de febrer de 2007. Fruit d’aquestes eleccions, les organitzacions que van obtenir la consideració d’organitzacions professionals representatives del sector agrari van ser Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i Associación Agraria de Jóvenes Agricultores-Associació Empresaris Agraris de Lleida (ASAJA-AEALL).
 
Aquestes organitzacions han representat, doncs, durant aquest període, els interessos econòmics i socials dels agricultors i pagesos en els organismes oficials de consulta de l’Administració agrària catalana, és a dir, en les Taules Sectorials, la Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural i la Taula de Concertació.