REG | 13/09/2017  RuralCat

La FAO selecciona l'Eina de Recomanacions de Reg de RuralCat

La Comunitat de Pràctiques d'e-Agricultura (CoP), en associació amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i el Centre Tècnic d'Agricultura i Cooperació Rural (CTA), ha seleccionat l'Eina de Recomanacions de Reg de RuralCat com a exemple de bones pràctiques en l'ús de les TIC en l'agricultura.

L'Eina de Recomanacions de Reg

L'Eina de Recomanacions de Reg

L'eina de Recomanacions de Reg de RuralCat ha estat triada, juntament amb altres 15 candidats, per formar part del recull de bones pràctiques i pràctiques promissòries en l'ús de les TIC per a l'agricultura en la plataforma virtual e-Agriculture.

Aquestes experiències seran publicades en el monogràfic de la FAO, "Bones pràctiques en l'ús de TICs per a l'agricultura" i s'exposaran en una conferència en línia per mostrar la seva metodologia a la resta de membres de la CoP.

Així, RuralCat es presenta un cop més com a exemple de portal dinàmic que té entre els seus principals objectius motivar el món rural i agroalimentari en la utilització de les noves tecnologies i orientar els usuaris d'acord als seus interessos i necessitats.

L'Eina de Recomanacions de Reg és un dels seus serveis amb més èxit. Es troba disponible al portal des de l’any 2005, compta amb 1.440 usuaris i genera prop de 4.473 recomanacions o informes per a cultius agrícoles. Amb aquesta eina, des de l’Oficina del Regant (EA Tàrrega), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) treballa per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg de les explotacions catalanes.

Per utilitzar-la, els usuaris només han d’introduir les dades personalitzades de la seva parcel·la i, a més, poden rebre un correu electrònic i/o un sms al mòbil amb les recomanacions de reg de cada setmana.

Els cultius més consultats són els llenyosos (un 80% del total), entre els quals destaquen el presseguer i l’olivera.

 

Com funciona l’Eina de Recomanacions de Reg de RuralCat?

 

Les necessitats hídriques es calculen en base a les dades diàries meteorològiques mesurades al llarg de la setmana anterior per l’estació de referència que cada usuari escull al caracteritzar la seva explotació. Les dades meteorològiques són l'evapotranspiració de referència (ETo) (mm) i la precipitació enregistrada (mm) a cadascuna de les estacions agroclimàtiques que l’eina té introduïdes. Aquestes estacions pertanyen a la Xarxa d’Equipaments Automàtics Meteorològics de Catalunya (XEMA).

Les necessitats de reg es calculen com a diferència entre la demanda evapotranspirativa (ETc) i la pluja efectiva (Pe) per cada període en concret. Les necessitats netes de reg es calculen tenint en compte també l’eficiència del sistema de reg.

El coeficient de cultiu (KC) s’obté d’una base de dades introduïda al programa, juntament amb la definició per part de l’usuari de les dates d’inici i finalització del cicle del cultiu i amb el càlcul de l’ombrejat. Els valors de KC s’han extrapolat, cas d’existir, dels estudis locals que ha realitzat l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) o, en cas contrari, de fonts de la FAO.

D’altra banda, el sistema permet que, en el cas d’alguns cultius, l’usuari pugui introduir les dates de floració, collita, naixement, gra pastós, trasplantament o brotada segons cada cas, modificant les dates del cicle del cultiu. Així, l’aplicació permet que l’usuari l’avanci o el retardi fins a 5 setmanes i recalcula unes noves dates mantenint la proporció de la durada de les diferents fases.

En el cas dels cultius llenyosos també es considera l’existència o no d’herba als carrers i la superfície ombrejada per determinar la demanda hídrica del cultiu.

 

Millora constant de les recomanacions

 

L’Eina de Recomanacions de Reg de RuralCat ha anat evolucionat al llarg del temps gràcies als comentaris dels seus usuaris i l’experiència dels seus gestors. Entre les últimes novetats, destaca la possibilitat d’establir si la parcel·la disposa de xarxa antipedra independentment del cultiu i, en el cas dels hortícoles, també d’encoixinat.

Amb l’opció de la xarxa antipedra es pot elegir, des de la floració, quantes setmanes es tardarà en estendre la xarxa (període durant el qual es poden reduir un 25% les necessitats hídriques). L’opció de l’encoixinat en hortícoles pot fer reduir un 20% les necessitats hídriques del cultiu.

A més, els usuaris registrats tenen accés a la Consulta d’històrics, on poden trobar les dades climàtiques disponibles de la seva parcel·la els darrers 5 anys. Aquest apartat és molt interessant per poder fer mitjanes i ser més conscients de la quantitat d’aigua recomanada per a un cultiu.

 

Més de 60 opcions entre diferents cultius i tipus de reg

 

Actualment l’Eina disposa de 45 cultius diferents. A l’hora d’elegir el cultiu alguns d’ells tenen diferents estratègies de reg, és a dir, reg total, reg de suport o reg deficitari controlat. En total hi ha 60 opcions diferents a l’hora d’escollir el cultiu.

Finalment, l’usuari ha de seleccionar el tipus de reg que té: reg localitzat, reg per superfície, reg per aspersió, i també pot escollir pivot o canó. També ha d’elegir el nombre de degotadors/arbre o el nombre d’aspersors/ha i el seu cabal. D’aquesta manera, l’eina de càlcul podrà traduir la dosi de reg en hores de reg.

Amb totes aquestes dades, l’Eina calcula les necessitats de reg i, en conseqüència, genera les recomanacions de reg, que setmanalment s’envien per correu electrònic o SMS al mòbil si l’usuari ha seleccionat aquesta opció en l’apartat de Gestió de cultius.


Si voleu més informació podeu seguir-nos a Facebook (@ComunitatRuralCat/) i Twiter (@ruralcat) o enviar-nos un missatge a reg@ruralcat.net.