NOVES TECNOLOGIES | 21/01/2011  RuralCat

La innovació tecnològica, motor del desenvolupament rural

La innovació tecnològica és una eina bàsica per al desenvolupament de qualsevol sector econòmic, inclòs el rural. Tant és així, que el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) posarà en marxa el projecte "Xarxa d'innovació tecnològica per a l'emprenedor rural", que es desenvoluparà a Catalunya i a d'altres autonomies, amb un pressupost de 349.549 euros.

mouse_cont_21_01_11

 

Aquest projecte, de caire interterritorial, es troba emmarcat dins la Xarxa Rural Nacional i es durà a terme a les comunitats d'Aragó, Andalusia, Canàries, Catalunya, Navarra i Extremadura. El seu principal objectiu és contribuir al desenvolupament econòmic i social dels territoris i de les petites empreses rurals.

 

Una de les seves accions previstes serà implantar un programa de suport i innovació a 200 petites empreses rurals, amb el requisit que almenys el 75 per cent d'aquestes empreses estiguin gestionades, o predominin en la seva composició, dones, joves i persones amb discapacitat.

 

Per aconseguir els objectius, el projecte es basarà en una sèrie d'activitats com l'anàlisi de les manques de les empreses participants, la identificació de les necessitats especials dels col·lectius preferents d'actuació, la creació d'una plataforma d'acció comuna, la formació individualitzada online o, la valoració dels resultats de cada empresa.