AGRICULTURA | 20/09/2017  DARP

Agricultura posa en funcionament una plataforma GPS pel control del transport de les dejeccions ramaderes en temps real

S'hauran de donar dades sobre l'origen, el destí i les característiques de les dejeccions que es portin a més de 10 km de distància. Cada ramader podrà escollir el software adient als seus objectius.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació (DARP) ha posat en marxa una plataforma on els ramaders hauran de presentar en temps real dades sobre la traçabilitat d’aplicacions i transports de dejeccions a llarga distància. S’hauran de donar dades sobre l’origen, el destí i les característiques de les dejeccions, dades que, d’altra banda, actualment ja és obligatori anotar.

Amb aquesta normativa, el DARP vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal d’incorporar les oportunitats de realitzar una millor gestió des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic de les dejeccions. Suposarà una millora en la gestió de la fertilització i l’optimització d’inputs i de recursos. Aquesta obligació entrarà en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació en el DOGC per tal de donar temps al sector per adaptar-se.

Gràcies a la traçabilitat i l’ús del GPS, es minimitzaran costos quant a la logística de viatges i transports, es podrà facilitar la feina dels tècnics amb eines de suport a les decisions agronòmiques (que permetran optimitzar el temps) i també es podran valoritzar les dejeccions com a productes fertilitzants aplicats a camp, ja que es quantificaran millor. Es podrà realitzar una gestió més eficaç dels inputs, establint al mateix temps una traçabilitat que permetrà la millora i avaluació dels costos de gestió de dejeccions.

Aquestes millores es portaran a terme mitjançant el desenvolupament de softwares de gestió en col·laboració amb l’empresa privada. Cada ramader podrà escollir el software adient als seus objectius. Es dóna la màxima flexibilitat perquè es mantinguin sistemes d’informació que ja estan implantats, alhora que es promou la incorporació de les millores que la innovació tecnològica i la investigació futura puguin aportar per tal d’abaratir costos i ampliar els possibles beneficis del sistema.

En el cas de petits ramaders amb un banc de terres pròxim a granja, el Departament no ha cregut necessari que es realitzi aquesta traçabilitat. Tant sols s’obligarà a la traçabilitat en temps real d’aplicacions i transports de dejeccions que es realitzin a més de 10 km de distància. Aquest enfocament permetrà que en zones d’alta densitat ramadera, amb una competència important per la terra, es puguin verificar aplicacions a llarga distància.

Amb aquesta nova eina es fa un pas més en la inclusió de les noves tecnologies dins del teixit agrari, potenciant l’emprenedoria i la innovació, garantint alhora la correcta gestió de les dejeccions. És una mostra clara del compromís del sector per assegurar una correcta gestió i el compliment normatiu amb una millor traçabilitat.