MODERNITZACIÓ DE REGADIUS | 28/01/2011  RuralCat

Ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de l'empresa pública Regs de Catalunya (REGSA), ha adjudicat l'execució de les obres d'ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp, per un import total de 8 milions d'euros aproximadament.

irrigador_cont_28_01_11

 

Segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les obres adjudicades són la captació i canonada de transport, i l'empresa encarregada de portar a terme el projecte és Benito Arnó e Hijos SA & Bhefsan Enginyers SL (UTE). Aquest treball constructiu de captació i canonada de transport preveu la construcció de 3.400 metres de canonada des de l'embassament de Sant Antoni fins a la zona de reg.
 
Cal destacar que l'actuació global d'ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp consisteix en la concentració parcel·lària, així com l'ampliació i la millora del regadiu existent en una superfície de 4.532 hectàrees, corresponent als termes municipals de Castell de Mur, Gavet de la Conca, Llimiana, Talarn, Isona i Conca Dellà i Tremp. La dotació és de 6.460 metres cúbics per hectàrea i any, i els cultius previstos són: alfals, blat de moro, i cereal d'hivern.
 
Actualment està en marxa el procediment de concentració parcel·lària en tota la zona regable, i es preveu publicar l'Acord de Concentració durant aquest any.