AGRICULTURA TRADICIONAL | 28/01/2011  RuralCat

La Fundació Miquel Agustí recupera varietats agrícoles tradicionals catalanes

La Fundació Miquel Agustí ha iniciat el projecte "Recuperació, a través de l'ús, de l'agrobiodiversitat en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya", amb l'objectiu de conservar la biodiversitat i fomentar una activitat agrícola respectuosa amb el medi ambient. Amb aquest treball preveu la recollida, la catalogació i la recuperació de diverses varietats agrícoles tradicionals catalanes.

planta_cont_28_01_11

Inflorescència d'una planta de tomaquera. Font: Fundació Miquel Agustí, © Joan Casals Missio.

 

 
Les varietats tradicionals són una peça clau de la biodiversitat del país i formen part del patrimoni agrícola i cultural però la seva ràpida desaparició, deguda al retrocés de l'activitat agrària dels darrers anys i la substitució d'aquestes varietats per conreus moderns, ha propiciat la creació d'aquest projecte, que es durà a terme al llarg del 2011.
 
Per realitzar el projecte es recopilarà informació oral, amb visites als agricultors, i escrita, a través de bibliografia, sobre la història i usos de les varietats tradicionals cultivades. L'àmbit territorial d'estudi seran les més d'un milió d'hectàrees de la Xarxa Natura 2000, prioritzant els espais on l'agricultura sigui essencial per mantenir l'ecosistema de la zona. Referent a les varietats, el projecte se centrarà en aquelles en què el sector agrícola tingui interès en especialitzar-se, en les que encara no hagin participat en cap procés de recuperació i en aquelles que s'han perdut o estan en vies de desaparició.
 
Un cop identificades aquelles varietats tradicionals de més interès pel seu elevat valor gastronòmic o cultural, se'n recolliran les llavors, que seran emmagatzemades en bancs de germoplasma per tal de conservar-les en bones condicions. Està previst que aquest projecte doni pas, l'any 2012, a d'altres assajos i estudis a fi de posar les varietats a disposició dels productors.
 
Tanmateix, la Fundació Miquel Agustí farà enguany un assaig amb 15 varietats de tomàquet antigament molt valorades a Catalunya, entre les quals s'hi troben el Tres Caires, el Mamella, el Montserrat Ple o el Pera Gegant. Dels materials que es plantin se'n farà una anàlisi sensorial, mitjançant tasts, i química, per estudiar-ne les propietats nutritives i organolèptiques, alhora que es revisarà el comportament agronòmic per promoure el seu cultiu.
 
La fundació, entitat vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Ajuntament de Sabadell, ha realitzat altres treballs com, per exemple, la recuperació de la mongeta del Ganxet, el fesol de Santa Pau, el tomàquet de Montserrat i de penjar o el calçot de Valls.
 
 

 

Informació relacionada