SECTOR PORCÍ | 31/01/2011  RuralCat/MARM

Nou productes porcins rebran ajuts per a l'emmagatzematge privat

La Comissió Europea ha especificat que seran nou els productes de carn de porcí els que es veuran beneficiats pels ajuts, després d'anunciar la setmana passada que posava en marxa d'immediat l'emmagatzematge privat en el sector porcí a causa de la situació continuada de la baixada de preus.

porquet_cont_31_01_11

 

La Comissió ha fixat l'import de l'ajut a l'emmagatzematge privat de carn de porcí, que és significativament superior a l'aplicat a l'any 2007, amb valors que per a la majoria de productes i períodes d'emmagatzematge superen en més d'un 20-35% l'ajut fixat en aquell any, i arriba a duplicar-se en el cas de la cansalada viada, la qual cosa representa un important al·licient per als operadors.

D'aquesta forma, nou productes de carn de porcí, dividits en sis categories, disposaran d'ajuts a l'emmagatzematge privat en l'àmbit de la Unió Europea. L'import per a l'emmagatzematge de mitges canals durant 3 mesos es fixa en 376 euros per tona, 398 euros per a quatre mesos i 420 euros per a cinc mesos, el període màxim d'emmagatzematge previst. Per a pernils, espatlles, costelles i altres peces desossades, s'estableix una ajuda de 459 euros per tona per a 3 mesos, 479 euros per a quatre mesos i 499 euros per a cinc.

El termini per presentar les sol·licituds d'ajut s'iniciarà l'1 de febrer, conforme a l'establert en el Reglament R. 826/2008 de la Comissió, de 20 d'agost, pel qual s'estableixen disposicions comunes per a la concessió d'ajuda per a l'emmagatzematge privat de determinats productes agrícoles. El fons espanyol de garantia agrària (FEGA) ha fet públic l'anunci i les instruccions precises per dur a terme l'operació a Espanya.