17 KG PER PERSONA I ANY | 01/02/2011  AlimenCat/FAO

El consum de peix arriba a nivells històrics

L'últim informe de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO són les sigles en anglès) constata que la gent mai havia consumit tant de peix com ara, justament quan hi ha més persones que treballen o depenen d'aquest sector. Els experts calculen que el seu consum representa com a mínim el 15 per cent de la ingesta mitjana de proteïnes d'origen animal.

sardines_cont_01_02_11

 

L'estudi, publicat aquesta setmana sota el nom "L'estat mundial de la pesca i l'aqüicultura 2010", destaca que aquest augment es deu bàsicament a l'increment continu de la producció de l'aqüicultura, que es preveu que superi a la pesca de captura com a font de peixos comestibles.
 
Així doncs, la contribució del peix a la dieta ha arribat a un rècord de gairebé 17 quilograms per persona de mitjana, subministrant a més de 3.000 milions de persones com a mínim el 15 per cent de la seva ingesta mitjana de proteïnes d'origen animal. Segons Grainger, l'expert en pesca de la FAO, "el peix és un aliment de bona qualitat i d'elevat contingut en proteïnes".
 
Els productes pesquers continuen sent els productes bàsics alimentaris més comercialitzats, i com a exemple, als EUA es va arribar a un valor rècord de 102.000 milions de dòlars durant el 2008, un 9 per cent més respecte l'any anterior.
 
En conjunt, es calcula que la pesca i l'aqüicultura suposen el mitjà de subsistència per a 540 milions de persones, l'equivalent al vuit per cent de la població mundial. Per contra, la FAO alerta que la situació de les reserves mundials de peixos no ha millorat i el percentatge total de les que es troben sobreexplotades, esgotades o en fase de recuperació, no ha descendit, i és lleugerament més alt que anys enrere.