7,8 MILIONS D'EUROS | 02/02/2011  RuralCat

El MARM efectua el pagament dels danys que no cobreix el sistema d'assegurances agràries

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha executat el pagament de les ajudes destinades als agricultors amb danys en les seves explotacions no emparats pel sistema d'assegurances agràries. En la valoració dels danys s'ha determinat una indemnització total de 7,8 milions d'euros.

camp_cont_02_02_11

 

Són 8.359 agricultors els que han sol·licitat aquestes subvencions i que actualment estan rebent les notificacions personalitzades dels seus expedients, en què se'ls comunica quina és la resolució. La valoració dels danys, realitzada amb la participació dels interessats i de les seves organitzacions representatives, ha donat com a resultat una indemnització de 7,8 milions d'euros, i ja s'ha procedit a l'abonament de 5,8 milions d'euros. L'import restant correspon a alguns agricultors amb tràmits pendents d'emplenar.
 
Catalunya, València, Múrcia i Extremadura són algunes de les comunitats autònomes que s'han vist beneficiades amb aquestes indemnitzacions encara que la majoria, una mica més del 85%, s'han destinat a Andalusia i Castella-la Manxa.
 
Amb aquestes indemnitzacions es dóna compliment al compromís del MARM d'ajudar als agricultors que van patir danys en les seves produccions i que no estaven coberts pel sistema d'assegurances agràries, en el marc del que preveu la Llei 3/2010, mitjançant la qual s'aprovaren mesures urgents per pal·liar els danys produïts per incendis forestals i altres catàstrofes naturals a vàries comunitats autònomes.