DE L'1 DE FEBRER AL 30 D'ABRIL | 02/02/2011  RuralCat

La DUN superarà els 300 milions d'euros

Ha començat el termini de presentació de la declaració única agrària (DUN), que finalitzarà el 30 d'abril i que preveu superar els 300 milions d'euros. La novetat d'enguany és que s'ha establert la confirmació de la declaració simplificada via telefònica a través del 012.

DUN_cont_02_02_11

Font: DAAM.

 

La DUN és la declaració anual que ha d'efectuar la persona titular d'una explotació agrària que vulgui sol·licitar determinats ajuts i actuacions, que sumen fins a un total de 55. De fet, fins a finals d'abril es podran presentar les declaracions juntament amb les sol·licituds d'ajuts relacionats amb la sol·licitud única i el contracte global d'explotació. També es podran sol·licitar els ajuts de pagament únic, les primes ramaderes, els ajuts agroambientals, la modernització de l'explotació agrària o els ajuts per a la primera instal·lació de joves.
 
Aproximadament són uns 64.000 els titulars d'explotacions agràries que duen a terme la declaració única agrària, i  generen més de 200.000 sol·licituds d'ajuts i actuacions específiques per un valor que es calcula que superarà els 300 milions d'euros, dels quals 230 milions d'euros corresponen a l'ajut de pagament únic.
 
Pel que fa a la novetat de la confirmació de la DUN simplificada via telefònica per així facilitar el tràmit als usuaris, cal especificar que aquesta nova modalitat està destinada a aquelles explotacions que no han sofert canvis. A tal efecte s'han confeccionat 14.000 esborranys, els quals es podran confirmar a través del 012 o via Internet.
 
Així mateix, cal destacar la presentació de la DUN mitjançant signatura electrònica. El 35% del total de la DUN es presenta d'aquesta forma i s'aconsegueix, en conseqüència, un major rendiment i estalvi, ja que les declaracions arriben al Departament mitjançant trameses electròniques i sense paper.