SECTOR AGROALIMENTARI | 03/02/2011  AlimenCat

L'IRTA estudia com perllongar la vida útil de les nectarines

L'IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries) ha encetat el projecte "Envasament actiu per a nectarines en quarta gamma", finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), fruit de la col•laboració entre instituts d'investigació, universitats i empreses. L'objectiu és desenvolupar un sistema d'envasament actiu per a nectarines, que sigui capaç d'allargar la vida útil del producte, garantint la seva seguretat microbiològica durant un període de temps més llarg que l'actual i millorant la seva qualitat sensorial i organolèptica.

nectarina_cont_03_02_11

 
L'equip d'investigadors del Programa de Postcollita de l'IRTA serà l'encarregat de treballar en la identificació de la idoneïtat dels cultius, la maduresa òptica de la collita i les millores pràctiques de postcollita per aconseguir productes mínimament processats en fresc (MPF) de qualitat.
 
 

Catalunya és una de les principals regions productores

Cal destacar que Catalunya és una de les principals regions espanyoles productores d'aquesta fruita, i que es aliments frescos processats estan incrementant la seva presència en el mercat ; sobretot els de quarta gamma que, després d'un processat mínim, són envasats per al consum final. Però, a causa del comportament postcollita de les diferents varietats, no tots els aliments hortofructícoles són susceptibles a ser manipulats per a l'elaboració de productes MPF. Per a les empreses del sector, el major repte en l'ús d'aquesta tipologia d'envàs és la de perllongar la vida útil de la matèria prima del producte final envasat.