CAMPANYA 2011 | 04/02/2011  RuralCat

Arrenca la campanya electoral per a les eleccions a cambres agràries de 2011

Ja ha començat la campanya electoral per a les eleccions a cambres agràries de 2011, que se celebraran el proper 20 de febrer. Gairebé 30.000 professionals del sector agrari podran exercir el seu dret a vot en les 707 meses electorals disposades.

petjada_cont_04_02_11

  

La campanya electoral per a les eleccions a cambres agràries 2011 tindrà una durada de quinze dies, fins al 18 de febrer. El procés electoral culminarà amb la constitució del ple de cambres agràries el 12 de març, si no es presenta cap recurs, o, en aquest cas, l'1 d'abril.
 
Com ja es va informar anteriorment, les quatre candidatures que concorreran als propers comicis són: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) i, Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya-Unión de Pequeños Agricultores (URAPAC-UPA). Les tres primeres formacions presenten candidatures a les quatre cambres agràries de Catalunya, corresponents cadascuna de les demarcacions, menys URAPAC-UPA, que no presenten candidatura a Girona.
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) subvencionarà els comicis amb un import màxim de 324.908,5 euros, en concepte de despeses. Tanmateix, el Departament lliurarà 0,50 euros per vot vàlid obtingut per a cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un membre elegit; i 3.100 euros per membre de cambra elegit.
 
Fruit de les últimes eleccions a cambres agràries, celebrades el febrer de 2007, van sortir escollides com a organitzacions professionals representatives del sector agrari: UP, JARC i ASAJA-AEALL.
 
 

Cens agrari: evolució, condicions i novetats

 
Segons les dades del darrer cens agrari podran exercir el seu dret a vot en les properes eleccions a cambres agràries un total de 29.817 professionals. Per demarcacions, les xifres situen 6.959 professionals a les comarques de Barcelona; 4.344 a Girona; 12.062 a Lleida, i 6.452 a Tarragona.
 
Les persones votaran a la circumscripció on es trobi la seva explotació, i en el cas que afecti a més d'una circumscripció, emetran el seu vot en aquella on es trobi la part més extensa. En cap cas no es podrà emetre més d'un vot a les eleccions pel fet de tenir explotacions ubicades en diferents circumscripcions electorals.
 
L'elector que vulgui emetre el seu vot per correu, ho pot sol·licitar personalment davant l'Oficina Comarcal del Departament des del dia de la convocatòria de les eleccions, el passat 24 de desembre de 2010, fins al divendres 10 de febrer de 2011.
 
En relació a l'evolució del cens, s'ha de tenir en compte que en els darrers quatre anys s'ha produït un canvi en la classificació de les activitats de manera que el col·lectiu dels jardiners ja no figuren dins del grup d'afiliats agraris.
 
En general, s'ha produït una disminució en el nombre d'afiliats per compte propi i un increment dels assalariats o afiliats agraris per compte aliena. També s'ha incrementat el nombre d'explotacions agràries que adopten la forma jurídica per gestionar-se. Es tracta d'un procés d'empresarialització del sector agrari.