AJUTS I PRÉSTECS, SECTOR PESQUER | 09/02/2011  RuralCat

Obertes les línies de préstecs per a pescadors i armadors per fer front a la parada temporal

El Govern català ha autoritzat a l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir una línia de préstecs per avançar les prestacions d'atur que han de percebre els mariners afectats per la parada temporal, i una altra adreçada als ajuts per la paralització de la flota d'arrossegament, en ambdós casos corresponents a l'exercici 2011.

gavina_cont_09_02_11

 

Per una banda, la línia de préstecs per avançar les prestacions d'atur que han de percebre els mariners afectats per la parada temporal té un import global de 447.000 euros. El tipus d'interès serà fix, igual al 4 per cent anual, a 5 mesos de termini. No s'aplicarà la comissió d'estudi i la d'obertura serà del 0,25 per cent de l'import formalitzat.

 
A més, el Govern es fa càrrec de la bonificació de les despeses notarials de formalització, de la comissió d'obertura i dels interessos que es produeixin. L'import d'aquests ajuts és de 9.650 euros i els armadors que se'n podran beneficiar són els de la flota d'arrossegament dels ports de Blanes, Roses, Palamós, Llançà, el Port de la Selva, Arenys de Mar, Mataró i Sant Pol de Mar.
 
D'altra banda, la línia de préstecs per avançar els ajuts per la paralització temporal de l'activitat pesquera de la flota d'arrossegament dels esmentats ports té un import global de 734.474 euros. Els armadors però, hauran d'acreditar que la inactivitat de l'embarcació ha estat motivada pel Pla de paralització aprovat per la Resolució de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
 
L'ICCA concedirà aquests préstecs a un tipus d'interès fix, igual al 4 per cent anual, amb un termini màxim d'un any amb amortització de capital i venciment d'interessos al final del termini. En aquests préstecs tampoc no s'aplicarà comissió d'estudi i la d'obertura serà del 0,5 per cent de l'import formalitzat. El Govern aportarà 36.450 euros per despeses notarials de formalització, de comissió d'obertura i dels interessos que es produeixin durant el termini d'aquests préstecs.