DES DE 1950 FINS A L'ACTUALITAT | 10/02/2011  RuralCat

Un nou atles mostra la transformació física i social del món rural a Espanya

Un atles sobre els paisatges agraris d'Espanya, que serà publicat pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) pròximament, constata la transformació i l'evolució històrica d'una societat eminentment rural a una altra industrial i de serveis. Des de la segona meitat del segle passat fins a dia d'avui, Espanya ha passat d'un 15 per cent de la població activa agrària al 4,5 per cent actual.

arbre_cont_10_02_11

 

"Els paisatges agraris d'Espanya. Caracterització, evolució i tipificació" és una obra elaborada per un grup d'investigadors del Departament de Geografia de la Universitat de Valladolid, i una de les més completes publicades fins ara sobre els canvis viscuts en el camp a tot l'Estat. L'atles inclou imatges, cartogrames i un estudi detallat sobre l'evolució històrica i els canvis del territori i la societat rural des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat. Mitjançant una anàlisi evolutiu es fa un diagnòstic en el qual es pot veure un aspecte inqüestionable: la despoblació del món rural.
 
Segons Fernando Molinero, que ha dirigit i coordinat l'obra, aquest atles "planteja un estudi integral del territori, tant dels elements i factors físics com humans, derivats de l'ocupació, explotació i organització de l'espai per les societats que al llarg de la història l'han modelat, d'acord amb la seva capacitat tècnica, els seus interessos i el seu saber fer".
 
Aquest treball s'emmarca en un projecte concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació, que respon, per una part, a l'exigència de la Convenció Europea del Paisatge i obliga els països signants a definir i delimitar les unitats territorials per a la gestió del paisatge. El treball de recerca està liderat per la Universitat de Valladolid, en col·laboració amb la de Barcelona, i en el que també han participat les universitats de Sevilla, Alacant, La Laguna (Tenerife) i Pablo Olavide de Sevilla.

 

Informació relacionada