SECTOR RAMADER | 11/02/2011  RuralCat

S'amplia la participació dels sectors ramaders en el Comitè d'Identificació Electrònica Animal

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha modificat l'estructura del Comitè Espanyol d'Identificació Electrònica Animal (CEIEA), establint-se la possibilitat que estiguin representats tots els sectors productors implicats en la identificació animal, i poder incorporar així al sector equí i altres productors que estiguin interessats en la mateixa en un futur.

vaques_cont_11_01_11

Font: MARM.

 

Aquest comitè es va crear l'any 2002 amb la finalitat de facilitar la presa de decisions i relacionar els diferents agents implicats en la identificació animal, tant de l'administració com del sector ramader. La modificació de l'estructura d'aquest Comitè es justifica per la importància cada vegada més destacada que adquireix la identificació electrònica a les diferents espècies ramaderes.
 
Entre les seves funcions més destacades figura la de difondre la identificació electrònica a tots els àmbits de la ramaderia, així com proposar les mesures necessàries per assegurar el funcionament coordinat i l'homologació dels diferents sistemes d'identificació animal.
 
Aquest Comitè, que es reunirà de forma periòdica com a mínim un cop l'any, està presidit per la directora general de Recursos Agrícoles i Ramaders, Margarita Arboix Arzo, a més dels representants dels sectors productors. També compta amb un representant de cadascuna de les comunitats autònomes i un representant de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).