DEL 12 AL 28 DE FEBRER | 11/02/2011  RuralCat

Oberta la convocatòria d'ajuts a la reconversió de plantacions de cítrics

S'ha obert la convocatòria d'ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics segons l'Ordre AAM/16/2011, de 2 de febrer. El termini de sol·licitud comença el 12 de febrer i acaba el 28 de febrer de 2011, ambdós inclosos.

llimones_cont_11_02_11

 
S'ha constatat que les diferents espècies de cítrics presenten certs desajustaments en el seu calendari d'oferta, la qual cosa dóna lloc a una forta concentració de l'oferta en determinats períodes de la seva comercialització. També s'ha observat que la qualitat de determinades varietats no té una acceptació desitjable per part de la demanda. Ambdues circumstàncies tenen lloc durant el desenvolupament de la campanya i poden presentar diferents intensitats segons els anys, incidint de manera desfavorable en els preus que perceben els productors, i suposant una pèrdua de competitivitat per aquests citricultors.
 
Per aquest motiu es justifica l'adopció de mesures de reconversió de la producció de determinades espècies i varietats de cítrics, raó per la qual s'ha previst, en el marc estatal, habilitar un ajut a les persones agricultores interessades en arrencar la totalitat o part de les seves plantacions de cítrics i realitzar una nova plantació amb una espècie o varietat més adequada, o bé realitzar l'empeltada sobre la plantació ja existent, així com aquells que, a més, efectuïn inversions complementàries per a la millora de les instal·lacions de reg en aquestes parcel·les objecte de reconversió.
 
Aquests ajuts tenen la naturalesa d'ajut d'estat i s'adapten al contingut de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal per al període 2007-2013.