SECTOR AGRARI | 23/02/2011  RuralCat

Fitxa tècnica 03: Avaluació d'instal·lacions de reg localitzat

Aquesta fitxa tècnica sobre l'avaluació d'instal·lacions de reg localitzat mostra el procediment per calcular el coeficient d'uniformitat de cabals (CUC) d'una subunitat de reg. Això permetrà determinar si els emissors treballen dins del rang de pressió pel qual van ser dissenyats i detectar les possibles diferències existents.

mesures_cont_23_02_11

Recollida i mesura de cabals a camp. Font: DAAM. © ECA Tàrrega.

 

 
Amb aquest mètode es comprova la uniformitat en la distribució de l'aigua de reg, i si els fertilitzants i altres productes fitosanitaris s'incorporen de manera uniforme. També s'evita que una baixa uniformitat provoqui que hi hagi plantes amb excés o dèficit d'aigua, així com un mal repartiment de l'adob quan es fertirriga.