SECTOR AGROALIMENTARI | 23/02/2011  RuralCat

El mercat de productes de proximitat, a debat

Un tipus de comercialització cada vegada més en expansió és la venda directa de productes de proximitat, és a dir, del pagès al consumidor final, sense la intervenció de cap intermediari. La modalitat més comuna és a través de mercats fixes o de suport, que són aquelles parades d'aliments ambulants que es realitzen un o dos cops per setmana, mes o any.

mercats_cont_23_02_11

Font: DAAM.

 
També existeixen mercats itinerants per diferents pobles, de temporada i, fins i tot, n'hi d'especialitzats com poden ser les fires medievals, artesanals o mercats de promoció de l'agricultura ecològica. Aquestes diferents opcions però, poden ser font de conflicte entre els pagesos i els que tenen una parada o comerç fixes, i és molt important trobar vies de comunicació que evitin problemes.
 
 

Jornada tècnica a Manresa

Així doncs, els diferents tipus de mercats de proximitat tenen uns avantatges i també uns inconvenients. Per aquest motiu, i en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), s'ha organitzat una jornada tècnica, que tindrà lloc a Manresa l'1 de març, per consensuar i conèixer diferents punts de vista sobre aquest tipus de mercats.