SECTOR AGRARI | 24/02/2011  RuralCat

Fitxa tècnica sobre l'avaluació d'instal·lacions de reg per aspersió

Una bona uniformitat en la distribució de l'aigua de reg comportarà un creixement i una maduració uniforme del conreu, a més d'un estalvi d'aigua. Aquesta fitxa tècnica sobre l'avaluació d'instal·lacions de reg per aspersió en cobertura total mostra el procediment per aconseguir un bon disseny de la instal·lació, així com un maneig adequat del reg.

pluviòmetre_cont_24_02_11

Exemple de distribució a camp dels pluviòmetres. Font: DAAM. © ECA Tàrrega.

 
La uniformitat de la distribució depèn del vent i de les condicions atmosfèriques que es donin en el moment de fer la determinació. Per mesurar la velocitat del vent és necessari l'ús d'un anemòmetre que analitzi la seva velocitat a l'inici, a la meitat i al final del procés, i també registri altres factors com la temperatura o la data d'avaluació.
 
Aquesta fitxa tècnica facilita una sèrie d'indicacions i paràmetres per obtenir uns resultats i així poder-los aplicar a la zona estudiada, que ha de ser la més representativa de la instal·lació, igual que la unitat de reg, que és aquella superfície de la parcel·la de cultiu que es rega al mateix temps.