SECTOR AGRARI | 25/02/2011  RuralCat

Fitxa tècnica sobre l'avaluació d'instal·lacions de reg per aspersió en pivots

Un bon disseny de la instal·lació i un maneig adequat del reg són dos aspectes bàsics per aconseguir treure el màxim profit d'un conreu. Aquesta fitxa tècnica sobre l'avaluació d'instal·lacions de reg per aspersió en pivots facilita una sèrie d'indicacions i paràmetres per assolir una bona uniformitat en la distribució de l'aigua de reg.

pivot_cont_25_02_11

Diferents vistes d'un pivot. Font: DAAM. © ECA Tàrrega.

 

El procediment consisteix, en primer lloc, en escollir la zona més representativa, on es farà la corresponent avaluació dins de la unitat de reg (pivot). Tot seguit, es col·locarà una xarxa de vasos pluviomètrics a la zona que cal avaluar seguint dues postures del pivot.
 
Una vegada fet això, es posarà en funcionament el pivot, procurant que quan arribi a la primera línia de pluviòmetres funcioni a règim normal i segueixi així fins que sobrepassi la segona línia de pluviòmetres. En aquesta part del procés s'haurà de mesurar el volum d'aigua recollit en els vasos pluviomètrics durant aquest temps en cadascuna de les línies. Una vegada superats aquests passos, la fitxa tècnica facilita unes fórmules i càlculs que caldrà aplicar per aconseguir un resultat òptim i una correcta distribució de la instal·lació de reg en pivots.