SANITAT VEGETAL | 01/03/2011  RuralCat

Avisos fitosanitaris corresponents al mes de març de 2011

El portal RuralCat us ofereix la possibilitat de consultar els avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

adult_cont_01_03_11

Exemplar adult de Monochamus sp., vector del nematode. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

  

Aquest mes el Servei de Sanitat Vegetal us vol orientar sobre com enfocar la protecció fitosanitària ara que comença un nou cicle vegetatiu. Per tal d'establir l'estratègia de control adequada podeu concretar els moments de tractament amb els avisos que donaran els contestadors telefònics automàtics de les diverses zones fruiteres, i de forma online a través del web de RuralCat. Enguany, s'enviaran novament missatges SMS sobre risc de motejat a les persones que estiguin inscrites a Ruralcat i així ho sol·licitin.
 
A més, es torna a recordar que els carnets d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris (bàsic i qualificat) tenen una validesa de 10 anys. Per aquest motiu, cal sol·licitar la seva renovació una vegada hagi caducat (figura al dors del carnet). D'aquesta manera, totes aquelles persones que varen obtenir el corresponent carnet entre els anys 1998 i 2000 i encara no l'hagin renovat, cal que el sol·licitin amb urgència.
 
Si voleu ampliar aquesta informació i saber quina és la documentació que s'ha de presentar per sol·licitar, renovar o demanar un duplicat del carnet de manipulador i quines persones estan obligades a tenir-lo també podeu consultar el web del DAAM.
 
El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquests avisos fitosanitaris a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.