CULTIUS EXTENSIUS | 03/03/2011  RuralCat

Nou full informatiu per a la fertilització en cultius extensius al Vallès

Ja està disponible un nou full informatiu per a la millora de la fertilització agrària al Vallès. El document presenta tres àrees temàtiques: la fertilització nitrogenada de cobertora en colza, la fertilització de cobertora del raigràs per farratge i la fertilització orgànica i mineral en fons del blat de moro.

pala_cont_03_03_11.jpg

 

Respecte a la fertilització nitrogenada de cobertora en colza, les necessitats en nitrogen d'aquest tipus de cultiu són en general més elevades que les dels cereals d'hivern i, per tant, les dosis que cal aportar tendeixen a ser superiors. El full facilita una sèrie de recomanacions per aplicar la dosi depenent de les característiques de la parcel·la, els fems i purins aportats i la producció que s'espera.
 
Pel que fa a la fertilització de cobertora del raigràs per farratge, aquest cultiu extreu més nutrients, especialment nitrogen, que altres cereals d'hivern per gra o farratge. En general, en ser un conreu vinculat a explotacions ramaderes, en la fertilització de fons del raigràs se solen aplicar dejeccions ramaderes que aporten quantitats altes de diferents nutrients.
 
En relació amb la fertilització orgànica i mineral en fons del blat de moro, s'aconsella ajornar les aplicacions importants de nitrogen per l'adobat de cobertora, que és quan el cultiu més el necessita i alhora l'adob és més eficient.
 
Els Plans per a la millora de la fertilització agrària estan impulsats i coordinats pel Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER) i compten amb la participació de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAM), així com d'altres entitats i institucions.