SECTOR PORCÍ | 03/03/2011  RuralCat

Europa suspèn les ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí

La Unió Europea ha decidit suspendre les ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de porcí, pel qual es donen subvencions a canvi de retirar el producte del mercat, després d'estudiar la situació i considerar que existeix el risc d'un nombre excessiu de sol·licituds. Per aquest motiu, desestima totes aquelles presentades a partir del 22 de febrer d'enguany.

porc_cont_03_03_11

 

El termini per presentar les sol·licituds d'aquests ajuts es va iniciar l'1 de febrer i tenien com a data màxima el 4 de març, conforme a l'establert en el Reglament R. 826/2008 de la Comissió Europea. Segons dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), el sector porcí de espanyol ha demandat, fins al 24 de febrer, l'emmagatzematge privat de 27.755,5 tones de carn. L'ajut s'interromp però, i amb efecte retroactiu, a tots els productors que hagin presentat sol·licituds a partir del dia 22 del mes passat.
 
Aquesta mesura de gestió va ser impulsada per Espanya, entre d'altres països comunitaris, a causa de la situació continuada de la baixada de preus percebuts pels productors, i a l'increment de costos de les matèries primeres per a l'alimentació del bestiar. La suma d'aquests factors va fer necessària la intervenció de la Comissió Europea per buscar solucions en relació amb el sector porcí i evitar la caiguda de preus. Les últimes dades però, indiquen una recuperació i certa estabilització dels preus de la carn de porc.