REG | 10/10/2017  OdR

Jornada sobre l’adaptació del regadiu al canvi climàtic

El passat 29 de setembre, va tenir lloc dins el marc de la 63a Fira Agrària de Sant Miquel la jornada tècnica “L’adaptació del regadiu al canvi climàtic”. Aquesta jornada, organitzada per l’Oficina del Regant conjuntament amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), va ser presentada per Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Imatge de la Jornada sobre l’adaptació del regadiu al canvi climàtic. Font: OdR

Imatge de la Jornada sobre l’adaptació del regadiu al canvi climàtic. Font: OdR

Per començar, Monserrat Viladrich de la Universitat de Lleida i membre del CADS, i el Arnau Queralts, director del CADS, van exposar què implica la publicació del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC), i que els objectius d’aquest informe són analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya i regionalitzar les anàlisis i projeccions fetes a escala mundial i europea a Catalunya. Diverses jornades i activitats tenen lloc per poder explicar-ne les conclusions i conèixer per sectors o temàtiques com ens adaptem com a país i societat a aquest nou escenari. El Tercer informe, impulsat pel CADS, l’Oficina del Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans amb la col·laboració del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, compta amb la participació de 180 investigadors amb un treball multidisciplinari i estableix conclusions segons cada sector analitzat.

La jornada va comptar amb la presència d’alguns d’aquests investigadors, com Marc Prohom del Servei Meteorològic de Catalunya i Joan Girona de l’IRTA. Prohom va exposar que, segons les previsions, als pròxims decennis s’espera un increment de la temperatura i una disminució de la precipitació a Catalunya (tot i que models de precipitació no són tan clars). Girona va exposar que, si hi ha més temperatura i menys precipitacions, cal esperar un increment de necessitats hídriques però menys recursos disponibles. Fet que farà necessària una millor de la gestió de l’aigua en l’agricultura mitjançant la recerca, la tecnologia, la innovació, la formació i la transferència.

A partir d’aquestes dues exposicions principals, es van comentar diversos exemples d’adaptacions del regadiu al canvi climàtic. Aquestes exposicions, juntament amb la taula rodona liderada per Francesc Reguant, vicepresident del Col·legi d’Economistes de Catalunya, van aportar una visió econòmica i agronòmica a la moderació de les diverses ponències.

En primer lloc, Jaume Casadesús de l’IRTA va exposar la recerca aplicada de l’Institut per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg, on té un paper molt important l’agricultura de precisió. Posteriorment, Francesc Camps de Mas Badia-IRTA va exposar la línia de treball que estan duent a terme per millorar l’eficiència del reg en arròs on, en comptes d’inundació, s’empra el reg amb degoter per estalviar aigua. Seguidament, Xavier Guixà d’Infraestructures.cat va exposar les dues línies de treball d’innovació tecnològica i energètica en el regadiu que estan duent a terme en col·laboració amb l’Oficina del Regant, una en relació amb el bombament solar en comunitats de regants i una altra amb baixa pressió en reg per cobertura, i també els resultats obtinguts conjuntament amb la Universitat de Lleida en un assaig amb empreses del sector. Posteriorment, Gustau Carrillo de Vèrtex va explicar la modernització del reg en la col·lectivitat de Bell-lloc i en les d’Almacelles, el grau de modernització s’hi aplica i quins avantatges i inconvenients té i, sobretot, quina és la projecció de futur d’aquestes experiències. Per finalitzar, Maite Sisquella de l’Oficina del Regant va explicar com es coordina i centralitza tot aquest coneixement perquè arribi al regant en diferents formats, tant cursos de formació adaptats al sector com jornades i visites tècniques, i també va remarcar la importància de l’assessorament al regant i l’Eina de recomanacions de reg com a opcions per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg.

Aquesta jornada va comptar amb una setantena de persones que la van valorar molt positivament.

Informació relacionada