R+D + i | 04/03/2011  RuralCat

S'inaugura REGMED, el nou Centre de Regadius de la Mediterrània

S'ha inaugurat a Tàrrega el nou Centre de Regadius de la Mediterrània (REGMED), que té com a objectiu impulsar la transferència de coneixement per a una millor gestió del reg i alhora fer una millor difusió de la importància social i econòmica de l'agricultura de regadiu a la nostra societat. El projecte és el resultat d'un acord entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i la Universitat de Lleida (UdL).

acte_cont_04_03_11

Moment de l'acte d'inauguració de REGMED. Font: Generalitat de Catalunya.

  

REGMED té com a propòsits principals coordinar i desenvolupar tot el potencial disponible en l'àmbit de la gestió i ús de l'aigua en l'agricultura mediterrània i dotar-lo d'un major impuls per arribar a ser un referent en aquest àmbit. A més, vol orientar la seva activitat a tota l'àrea d'agricultura mediterrània, per tal d'influir en la bona gestió del recurs aigua i ajudar a millorar l'eficiència productiva d'aquest recurs.
 
També cal destacar, entre els eixos bàsics d'aquest nou centre, detectar i prioritzar les mancances o punts febles en la gestió de l'aigua de reg, i promoure les activitats que ajudin a resoldre-les; impulsar un fòrum d'opinió i debat permanent sobre l'ús de l'aigua en l'agricultura; i convertir el centre en un punt de referència de les problemàtiques de l'ús de l'aigua de reg donant suport multidiscilplinar a tots els agents implicats.
 
Els àmbits de treball del nou Centre de Regadius de la mediterrània s'ha estructurat en cinc àrees temàtiques, que són: l'anàlisi del recurs, el regadiu, l'entorn físic, el dret i l'economia de l'aigua, i la gestió.
 
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat dels directors generals de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Maria Monfort, així com de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, ha presidit aquesta setmana la jornada inaugural del Centre de Regadius de la Mediterrània, REGMED. L'acte també va comptar amb la participació del director general de REGSA-REGSEGA, Marc Arqué, del director de Tecnologia del Reg de l'IRTA, Joan Girona, i del rector de la Universitat de Lleida (UdL), Joan Viñas.
 
El conseller del Departament ha afirmat que "REGMED ha de ser un centre de diàleg, un lloc de consens i també de transparència, i hem d'aguditzar l'enginy, ser imaginatius perquè el reg sigui un motiu d'eficiència però també assumible. Cal proposar noves mesures i elements. REGMED ha de ser un lloc de sinèrgies".