FITXA TÈCNICA NUM. 10 | 07/03/2011  RuralCat

La finca hortícola Els Gorgs, exemple de producció ecològica

La finca Els Gorgs, al poble de Blancafort (Conca de Barberà), és la protagonista de la Fitxa Tècnica número 10 del Departament d'Agricultura. Aquesta explotació es dedica a la producció hortícola ecològica des de l'any 1995 i compta amb 15000 metres quadrats de superfície agrària útil, els quals dedica al cultiu de tomàquet, ceba seca i meló (principalment) i bròquil, col, cogombre i síndria (en menys quantitat).

salomo_torres_07032011_cont.jpg

Salomó Torres (dret), propietari de la finca, en un camp de melons. Foto de Xavier Pérez. Font: DAAM.

 

L’elecció de les varietats a conrear es veu condicionada per diferents factors, com són l’acceptació del mercat o l’adaptació a les condicions de cultiu.
 
La major part de les llavors que conrea (2/3 parts) són ecològiques, la resta són convencionals i les utilitza prèvia sol·licitud d’autorització al CCPAE. Fa dos anys va iniciar la producció de planter. Dedica entre 2000 i 4000 metres quadrats a l’adob en verd, sembra d’una barreja de veça i altres cereals (civada, sègol, espelta,...), que juntament amb els fems compostats representen la base de la fertilització de la finca.
 
No s’han detectat problemes fitosanitaris importants degut a l’aïllament de la finca respecte a d’altres explotacions hortícoles. Les darreres campanyes s’ha començat a fer monitoratges amb feromones per tal de millorar l’eficiència dels tractaments.