FORMACIÓ PRESENCIAL | 09/03/2011  RuralCat

L'ECA del Solsonès analitza la qualitat del riu Negre i la ribera Salada

Els resultats d'aquest estudi comparatiu entre el riu Negre i la ribera Salada constaten que en aquests dos últims anys hi ha hagut una lleugeríssima però mantinguda tendència a la millora en la qualitat del riu Negre, el més important que travessa Solsona.

rius_spral_09_03_11

Alumnes realitzant proves per a l'anàlisi de qualitat dels rius. Font: DAAM.

 

L'anàlisi ha comparat dos trams de rius amb moltes diferències quan a la seva qualitat com a hàbitats: el riu Negre, que malgrat la seva millora, ha obtingut una baixa qualificació; i la Ribera Salada que, per contra, ha aconseguit novament una bona qualificació.

 
L'anàlisi comparativa ha estat realitzada pels alumnes del crèdit de Gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles del cicle formatiu de Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics impartit per l'escola de capacitació agrària (ECA) del Solsonès. Aquesta activitat es repeteix cada any des de la implantació dels cicles.
 
Pel que fa a l'estudi de la fauna macroinvertebrada dels rius i l'aplicació de l'índex Ecostrimed, s'ha contactat amb el Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de Barcelona, que ha assessorat i guiat el grup en aquesta part de l'estudi.