ELECCIONS DOP/IGP | 09/03/2011  RuralCat

Convocatòria d'eleccions als òrgans de govern dels consells reguladors de les DOP i IGP

S'han convocat les eleccions a vocals dels òrgans de govern d'alguns consells reguladors de les denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de Catalunya, segons l'Ordre AAM/33/2011, de 22 de febrer. Per tal de facilitar la convocatòria d'eleccions i optimitzar al màxim el procediment electoral, s'ha publicat de manera excepcional, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la primera convocatòria d'eleccions un cop adaptats i aprovats els corresponents reglaments.

DOP_cont_09_03_11

 

Aquesta convocatòria conjunta d'eleccions la realitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), amb l'acceptació dels consells reguladors de les DOP i IGP. Els òrgans de govern d'aquests consells reguladors estan formats per la comissió rectora, el president i qualsevol altre òrgan que estableixen els estatuts.

 
El calendari d'eleccions a vocals dels consells reguladors de les DOP i IGP variarà depenent de si se segueix el procediment electoral general o un altre d'especial. Ambdós casos estan especificats i es poden consultar en els annexos de l'Ordre adjunta.
 
Les eleccions tindran lloc als serveis territorials del DAAM, les oficines comarcals de la demarcació territorial on radiqui la seu del consell regulador de la DOP/IGP o la seu del Consell Regulador.