AGRICULTURA | 11/10/2017  RuralCat

La campanya “Plega/caça la pedra” es tanca amb 173 registres

El Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat els resultats d’aquesta campanya de participació ciutadana, que ha servit per estudiar el fenomen de les pedregades durant el 2017, així com millorar la diagnosi i predicció

El Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat els resultats de la campanya "Plega/Caça la pedra", una iniciativa per potenciar la participació ciutadana en l’estudi i predicció de les pedregades.

Concretament, el projecte es va posar en marxa amb l’objectiu de  millorar el coneixement de l’afectació de les pedregades a Catalunya i, en especial, a zones més sensibles com les àrees de fruita dolça, per assolir els següents punts:

  • Fomentar la participació ciutadana en la transmissió d’informació durant les pedregades.
  • Validar l’eina de predicció a curt termini Lightning Jump (LJ).
  • Validar l’eina de diagnosi Producte de pedra/ calamarsa (PdP).
  • Gaudir d’una Base de Dades (BBDD) robusta.
  • Cobrir buits d’informació territorials i temporals.

En el marc del projecte, s’han registrat 173 observacions, majoritàriament via xarxes socials (twitter), tot i que no ha sigut un any de massa pedregades. Les observacions s’havien d’acompanyar d’una fotografia amb un objecte de referència al costat de la pedra, amb l’hora, la data, i la geo-localització del fenomen. La gran majoria dels registres s’han considerat com a vàlids.

La resposta ciutadana ha estat vinculada a la densitat de població dels indrets on s’han registrat pedregades. Així, casos que han afectat a les grans poblacions (Lleida, Girona, o Barcelona, per exemple), tot i no ser els de mida més gran, han reportat força dades. En canvi, episodis a àrees més despoblades, no han estat tan ben documentats.

Durant la fira Agrària de Sant Miquel, Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya, va declarar que aquesta “iniciativa ha servit per doblar el nombre de registres que teníem al Servei Meteorològic de Catalunya sobre les pedregades en els darrers 12 anys”.

 

Les pedregades al 2017

 

El nombre d’observacions durant la campanya ha sigut molt irregular, amb un màxim al juny, però amb una baixada significativa al juliol, agost i setembre (mesos que generalment registraven un major nombre d’observacions, com es pot veure a la mitjana anual per al període 2004-2016). Aquesta variació s’ha degut a que després de tenir un juny molt càlid, juliol i agost han sigut mesos més propers a la mitjana climàtica, fent que no fossin tan habituals les pedregades com en anys previs.

Geogràficament, la distribució de les pedregades tampoc ha estat la mateixa de l’observada en la climatologia. A més, cal dir que la majoria de registres s’han donat durant el període que va de les 12 fins a les 18 (hora universal), fet, que mostra el lligam entre pedregades i el cicle solar.

L’ús d’aquests registres ha de servir durant el període posterior a la campanya per poder millorar els coneixements al respecte del fenomen de les pedregades i poder fer una diagnosi i una predicció a curt termini més acurades. De totes maneres, ja es poden treure les primeres conclusions, com, per exemple, que hi ha una gran coincidència entre les observacions disponibles i les zones on s’ha diagnosticat pedra al llarg de la campanya.

 

Lightning Jump, eina per predir les pedregades en mitja hora

 

Durant aquesta campanya s’ha posat a prova l’eina interna de predicció a curt termini de pedregades Lightning Jump. L’eina pot determinar entre mitja hora i dues hores abans en quin noment es produirà el fenomen, mitjançant algorismes amb dades que es registren de les tempestes en relació a l'activitat elèctrica que generen i quan hi ha un creixement molt important i sobtat dels llamps.

Lightning Jump ha demostrat en un encert d’un 80% dels casos, i un índex de falses alarmes d’un 24%, tenint en compte que aquests valors podrien ser millors si es poguessin obtenir registres en zones de muntanya on no es disposa d’informació.

Aquesta eina podria ser especialment útil a les zones agrícoles de Lleida i Girona on es concentren la major part de les plantacions de fruita dolça i on molt sovint les pedregades afecten els cultius.

Informació relacionada