SANITAT VEGETAL | 11/10/2017  ACSA

La CE publica un Informe i una Guia en referència a l’ús sostenible de plaguicides

També ha creat un nou lloc web amb enllaços als webs dels Estats membres sobre l'ús sostenible dels plaguicides, inclosa la Gestió Integrada de Plagues (IPM), amb vistes a facilitar l'intercanvi d'informació entre ells i augmentar el flux d'informació rellevant als agricultors i el públic en general.

En data 10 d’octubre de 2017, la Comissió Europea d’acord a la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides ha publicat l’Informe sobre l’aplicació de les mesures dels estats membres per a l’ús sostenible dels plaguicides i la Guia sobre el seguiment i estudi dels efectes de l'ús dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient.

A més, ha creat un nou lloc web conté enllaços als llocs web dels estats membres sobre l'ús sostenible dels plaguicides, inclosa la Gestió Integrada de Plagues (IPM), amb vistes a facilitar l'intercanvi d'informació entre ells i augmentar el flux d'informació rellevant als agricultors i el públic en general.