SECTOR PESQUER | 14/03/2011  RuralCat

Comença la nova temporada de pesca 2011

Ha començat la nova temporada de pesca 2011 mitjançant la publicació de la resolució anual en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), segons la qual s'estableixen les espècies que es poden capturar, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme aquesta activitat.

pesca_cont_14_03_11

Font: Generalitat de Catalunya.

 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) manté habilitades les tres línies d'expedició dels permisos de pesca, que són: Internet, l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, el 012, i els permisos manuals per a les comarques pirinenques. També està previst que en breu es puguin tramitar presencialment a través de les oficines comarcals del Departament.
 
D'acord amb la resolució del DOGC, la temporada de pesca general de truita, iniciada el 12 de març, es perllongarà fins al 30 d'agost. En el cas de la pesca en alta muntanya, començarà el 14 de maig i durarà fins al 30 de setembre. Cal destacar que aquest serà l'últim any en què es permetrà la pesca amb mort dins les reserves genètiques de truita. També es regulen els esquers per a la pesca de les diferents espècies i les figures de gestió per a l'ordenació de la pesca continental.
 
A l'espera que s'aprovi el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals i el seu reglament, el Departament ha decidit prorrogar la resolució de vedes de l'any anterior, modificant únicament els períodes hàbils de pesca que s'adapten al segon dissabte de març i maig, per baixa i alta muntanya respectivament.
 

Captures i arts utilitzats

El DAAM recorda a tots els pescadors que la longitud mínima de captura de la truita comuna és de 22 centímetres i que les espècies exòtiques han de ser sacrificades en el moment de la seva pesca. S'ha establert un límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) de 2 exemplars per pescador i dia per a les zones de pesca lliure, 4 exemplars per a les zones de pesca controlada i 6 exemplars per a les zones de pesca controlada intensiva. Pel que fa a la truita irisada (Oncorhyncus mykiss), s'estableix un límit de 6 captures per pescador i dia per a les zones de pesca controlada intensiva.
 
Pel que fa a les aigües d'alta muntanya es manté vigent l'obligació de pescar-hi sense mort durant el mes de setembre per tal d'afavorir la reproducció de la truita, llevat de les zones intensives.
 
A més, sempre que es pesqui amb esquer natural, s'han de fer servir hams sense mort o amb l'arponet completament esclafat, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva i les competicions oficials de ciprínids. En aigües declarades com a zona de truita, l'ús d'esquer artificial únicament s'autoritza amb un sol ham, excepte a les zones de règim intensiu.
 
Tots aquells que vulguin ampliar la informació, poden consultar el web del Departament, on apareix el llistat de zones de pesca controlada i el calendari anual de repoblacions efectuades en les zones de pesca controlada intensiva, dins l'apartat "Classificació dels trams pel que fa a la pesca".