FINS AL 15 D'OCTUBRE | 15/03/2011  RuralCat

S'activa la prohibició de fer foc en zones forestals

Amb l'objectiu d'evitar i prevenir els incendis forestals, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha anunciat que, des del 15 de març fins al 15 d'octubre, està prohibit encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta ordre estableix que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

incendi_cont_15_03_11

 

Especialment, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.
 
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa del inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
 
 

L'obtenció de permisos

Des de l'any passat està en funcionament un nou procediment per a la gestió d'autoritzacions d'activitats amb risc d'incendi forestal. Aquest procediment va acompanyat d'un programa informàtic que facilita la gestió ordenada de les autoritzacions i permet enviar a la persona que fa les cremes consells preventius i informació sobre el risc d'incendi, així com possibles anul·lacions de les autoritzacions. L'any passat es van concedir 5.596 autoritzacions per fer foc entre el període del 15 de març al 15 d'octubre i se'n van denegar 601 per no complir els requisits.
 
 

Informació a través del mòbil

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, el Departament pot establir mesures extraordinàries i prohibir encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, fer barbacoes de qualsevol mena o fumar en terrenys forestals. En aquesta situació, tots els permisos que s'han donat per fer foc queden sense efecte.
 
En els casos en què es prohibeixi fer fogueres, el cos d'Agents Rurals n'informarà, via SMS, a totes les persones que tinguin permís per fer foc. Aquest sistema permet que en cas de risc d'incendi milers de persones que tenen permís per fer cremes agrícoles o de pastures s'assabentin més ràpidament de la prohibició.