LLIMONERA, BLANQUILLA I CONFERENCE | 15/03/2011  AlimenCat

La DOP Pera de Lleida assoleix el reconeixement a nivell europeu

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Pera de Lleida estava reconeguda transitòriament a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol, però des del 12 de març està inscrita en el registre europeu de Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides, assolint un reconeixement definitiu a nivell comunitari. Amb aquesta última inscripció, Catalunya ja compta amb nou DOP registrades i dos amb reconeixement transitori.

pera_cont_15_03_11

Exemplars de la DOP Pera de Lleida. Font: DAAM.

 

Les Denominacions d'Origen Protegides (DOP) preserven els productes que tenen una reputació lligada al seu origen i que presenten unes característiques de qualitat diferencials gràcies, bàsicament, al medi geogràfic on es produeixin i als factors naturals i humans que intervenen. A més, la producció de les matèries primeres, la seva transformació i elaboració han de tenir lloc a la zona geogràfica que dóna nom al producte.
 
 

Dades tècniques de la DOP Pera de Lleida

La zona de producció geogràfica delimitada es localitza a l'àrea regable del Pla de Lleida i les varietats admeses són: Llimonera, Blanquilla i Conference de categoria extra i primera.
 
Les particularitats de l'entorn natural d'aquesta zona geogràfica repercuteixen en les característiques específiques i diferencials de les peres, com la dolçor, la forma més arrodonida, la coloració de la pell, i el tipus de russetting en el cas de la varietat Conference.
 
 

DOP inscrites en el registre de la Unió Europea

Actualment hi ha nou denominacions d'origen protegides inscrites en el registre comunitari corresponents a productes típics de les terres catalanes, que són:
 • DOP Avellana de Reus
 • DOP Formatge de l'Alt Urgell i La Cerdanya
 • DOP Mantega de l'Alt Urgell i La Cerdanya
 • DOP Les Garrigues
 • DOP Siurana
 • DOP Oli de Terra Alta
 • DOP Oli del Baix Ebre Montsià
 • DOP Arròs del Delta de l'Ebre
 • DOP Pera de Lleida
D'altra banda, han obtingut un reconeixement transitori a Catalunya i a l'Estat espanyol, i es troben en tràmits a nivell europeu, les següents denominacions d'origen:
 • DOP Mongeta del Ganxet
 • DOP Oli de l'Empordà