SECTOR LACTI 2011-2012 | 17/03/2011  RuralCat

S'obre el termini per realitzar cessions temporals de quota làctia

S'obre el termini per sol·licitar cessions temporals de quota làctia entre productors, que tindrà efecte per al període de taxa 2011-2012, a través d'una ordre ministerial publicada pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM). Aquesta mesura s'emmarca en el Pla estratègic per al sector lacti espanyol, i té l'objectiu de reestructurar el sector. El termini per presentar les sol·licituds és des de l'1 d'abril d'enguany fins al 29 de febrer de 2012, ambdós inclosos.

vaques_cont_17_03_11.jpg

 

Les cessions temporals de quota làctia entre productors formen part del sistema de gestió de quota des del principi de l'aplicació del règim a Espanya, essent utilitzades pels ramaders com un eficaç mecanisme flexibilitzador del règim de la taxa làctia.
 
Aquestes cessions han demostrat la seva eficàcia com a instrument per enfortir els mecanismes de reestructuració del sector productor lacti i per contribuir a descongestionar de manera sensible les possibles pressions que es puguin generar al voltant de la quota.
 
El primer pas cap a la flexibilització es va materialitzar en un Reial Decret de juny de 2009, mitjançant el qual s'eliminaven algunes de les limitacions existents per a l'aplicació d'aquest mecanisme, i ara es pot renovar la cessió anualment.
 
El segon pas cap a la flexibilització de la utilització d'aquest element de gestió de la quota és l'obertura del termini per poder-les demanar des del primer dia del nou període de taxa, que precisament és el que permet l'Ordre que s'acaba de publicar.