GUÍA D'INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI 2011 | 18/03/2011  RuralCat

El DAAM programa més de 1.300 activitats de formació i transferència tecnològica per al 2011

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha presentat la "Guia d'Innovació al Sector Agroalimentari 2011". Aquest programa inclou més de 1.300 actuacions agrupades en tres grans eixos d'actuació: la professionalització del sector, la transferència tecnològica i gestió del coneixement i el foment de la innovació. Es preveu una participació de més de 47.600 persones en el conjunt d'actuacions i serveis d'enguany.

Pelegrí_cont_18_03_11.jpg

Un moment de l'acte de presentació de la guia. Font: DAAM.

 

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, ha presidit la presentació de la “Guia d’Innovació al Sector Agroalimentari 2011”.
 
Durant la presentació, Pelegrí ha explicat que des del Departament, “volem promoure eines que permetin a les nostres empreses i al conjunt del sector desenvolupar productes de més qualitat, incrementar el seu valor afegit, i fer que les nostres empreses i productes puguin competir en excel·lència amb els de la resta del món”. Segons el conseller, per aconseguir aquestes fites és necessària la innovació, ja que “és el motor del progrés i l’element clau per impulsar el gran potencial que té el nostre sector agroalimentari”.
 

 

Integra aportacions i propostes dels diferents agents i institucions del sector

 
D’altra banda, Pelegrí també ha posat èmfasi en el fet que aquest programa d’innovació s’ha elaborat a partir de les aportacions i propostes dels diferents agents i institucions vinculats al sector, i per tant “integra l’experiència i el valor afegit del conjunt del sector.”
 
“Les persones són el major actiu del sector agroalimentari perquè de la seva actitud i aptituds dependran la competitivitat i la capacitat d’innovació del sector per adaptar-se als canvis i nous requeriments dels mercats, dels consumidors i de l’economia global” ha senyalat Pelegrí, i ha afegit que durant el darrer any “hem tingut quasi 50.000 persones i professionals que han participat activament en serveis vinculats a la innovació”.
 
Així, elconseller ha destacat la importància de la formació i que els joves s’interessin a conèixer amb més profunditat el sector agroalimentari català i les possibles sortides professionals que ofereix.
 
Pelegrí ha destacat així mateix, la importància de la gestió del coneixement com a instrument necessari per impulsar la formació, la millora continua, la transferència tecnològica, l’exportació del know-how català que és molt ben valorat aquí i a fora de Catalunya, i ha recordat que “Catalunya disposa de més de 160 grups de recerca i altres centres de referència en l’àmbit agroalimentari liderats per les universitats i també per les pròpies administracions” (l'IRTA, l'INCAVI, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya o Escoles de Capacitació Agrària, entre d’altres).
 
 

La Guia d’Innovació al Sector Agroalimentari 2011

 
Aquest programa és un potent instrument que aplega un conjunt d’instruments destinats a impulsar les polítiques d’innovació al sector agroalimentari català, amb la voluntat ferma d’acompanyar al sector en la transformació i la millora contínua que s’està realitzant des de fa anys.
 
En concret, aquest programa es serveix d’un seguit d’instruments consolidats, tals com el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), la formació dels joves empresaris agraris, l’emprenedoria, el suport als projectes innovadors, el sistema d’assessorament agrari de Catalunya, la comunitat virtual RuralCat i la formació agrària en totes les seves vessants. Les actuacions del programa anual de transferència tecnològica, formació agrària i assessorament estan ordenades en 39 sectors econòmics que es desenvolupen en quasi tot el territori de Catalunya.
 
El DAAM preveu una participació de més de 47.600 persones en el conjunt d’actuacions i serveis que s’han programat per aquest any.
 
 

Les activitats del programa

 
  • 253 activitats continuades del PATT
Les experiències de camp són l’eix vertebrador de les activitats continuades, s’executen a les estacions experimentals de l’IRTA i són actuacions que tenen com a finalitat l’experimentació contrastada de determinats inputs agraris o tècniques de producció agrícola o ramadera.
 
  • 574 activitats puntals del PATT
Són actuacions de divulgació oberta de coneixements tecnològics amb la participació d’experts qualificats procedents d’organismes públics i/o el sector privat. Per altra banda, les visites tècniques tenen com a finalitat intercanviar coneixements entre agricultors i tècnics de diferent procedència.
 
  • 522 activitats de formació agrària
Inclouen cursos de formació contínua i a distància, a banda dels cicles formatius de grau mitjà i superior i altres formacions inicials.
 
  • 15 cursos per a assessors del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya
De formació sobre metodologies de treball i eines de suport a la decisió a tècnics sobre condicionalitat, gestió empresarial i habilitats personals.
 
  • 5 cursos d’emprenedoria
L’objecte és formar i capacitar als joves emprenedors per dur endavant el seu projecte empresarial, amb garanties d’èxit, per assegurar la continuïtat de l’empresa.
 
  • 43 cursos de formació a joves que s’incorporen al sector agroalimentari
Per tal de que els joves puguin adquirir una formació necessària per tal de poder avaluar la viabilitat del seu projecte i desenvolupar-ho amb garanties d’èxit.
 
  • 2 seminaris de valor afegit
Per donar resposta ràpida i eficient als empresaris agraris d’un sector que desitgen rebre una formació en un aspecte determinant del seu negoci.
 
Tot plegat, un programa que té la finalitat de ser una eina útil per als professionals del món agrari, forestal i de l’agroindústria i que permeti avançar i consolidar la innovació en el sector agroalimentari català.