ENTREVISTA | 17/10/2017  OdR

Ramón Carné  “La majoria de Comunitats de Regants de Catalunya són molt bones gestores de l’aigua“

A Catalunya hi ha un ventall molt ampli i nombrós de Comunitats de Regants, cadascuna amb la seva història, tecnologies i maneres de fer. L’any 2014 es va crear l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR). Avui, entrevistem el seu president Ramón Carné per veure com s’ha desenvolupat l’associació i què opina de la gestió de l’aigua a Catalunya.

Ramón Carné és el president de l’Associació catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR)

Ramón Carné és el president de l’Associació catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR)

Quines motivacions i objectius té ACATCOR?

L’Associació va néixer amb la voluntat d’esdevenir un lloc de trobada on totes les persones que vivim el dia a dia d’una Comunitat de Regants poguéssim intercanviar experiències i opinions, millorar la gestió de les comunitats a nivell associatiu, compartir recursos i fer de portaveu davant de les administracions públiques per poder defensar els interessos dels regants.

 

Actualment quantes comunitats de regants té adherides ACATCOR i com s’organitza?

Actualment estan associades 59 Comunitats de Regants d’arreu del territori català, que representen més del 60% de la superfície de regadiu de Catalunya, per tant, som una associació amb molta representativitat. N’hi ha 16 comunitats a Lleida, 10 a Terres de l’Ebre, 18 a Tarragona, 8 a Girona, 4 a Catalunya Central i Barcelona i 3 a l’Alt Pirineu.

ACATCOR s’organitza com qualsevol altra associació mitjançant una Assemblea General i una Junta Directiva. La junta està composada per 12 vocals, que segons els estatuts es distribueixen 2 per Girona, 2 per Tarragona, 3 per Lleida, 1 per l’Alt Pirineu, 2 per Terres de l’Ebre, 1 per Barcelona i 1 per la Catalunya central. Aquesta representativitat és proporcional a la importància que té el regadiu en superfície a cada zona. Dins d’aquests 12 vocals s’hi troba el President, que actualment ocupo jo mateix, el Vicepresident, el Tresorer i el Secretari. Amb aquesta fórmula de representativitat s’aconsegueix una transversalitat en els temes a tractar i ACATCOR s’assegura de defensar els drets de tots els regants associats.

 

Com a president d’ACATCOR, quina creu que és la realitat de l’aigua de regadiu a Catalunya?

Actualment ens trobem immersos en diferents problemàtiques, com les diferents necessitats de reg a les comunitats o diversos aspectes ambientals. La realitat dels regadius a Catalunya és bastant diferent segons es parla de conques internes, on hi ha un problema de competència d’usos, o de les intercomunitàries, on també hi ha restriccions per ampliacions de regadiu.

 

Avui dia, quins són els principals reptes de les Comunitats de Regants?

Un dels principals reptes és com fer front a les elevades factures elèctriques. S’està estudiant i experimentant la viabilitat de diferents solucions amb energies alternatives, com el bombament solar.

Per altra banda, les qüestions mediambientals cada cop tenen més importància, per exemple,  s’ha de veure com es solucionaran els requisits de la Directiva Marc de l’Aigua. Totes les Comunitats de Regants hi estan treballant per poder modernitzar les instal·lacions i millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg que la societat ens reclama.

 

Quines mesures s’estan prenent per millorar l’eficiència hidràulica i energètica en el regadiu?

En aquest sentit, cada Comunitat de Regants aplica diferents opcions tecnològiques segons la seva casuística. Com he comentat abans, ara s’està estudiant el bombament solar en diferents comunitats i, prèviament, s’havia fet un gran treball en l’estudi de la facturació elèctrica i la millora de la contractació del servei.

En temes d’eficiència hidràulica, s’està realitzant modernitzacions a través d’ajuts a les comunitats de regants i també per iniciativa pròpia per tal de tenir una xarxa primària eficient i tan automatitzada com sigui possible. Malauradament hi ha Comunitats de Regants amb instal·lacions molt antigues que difícilment es poden modernitzar sense grans inversions. A més, com les obres hidràuliques tenen pressupostos elevats, també s’executen més lentament del que agradaria.

Per altra banda, des d’ACATCOR conjuntament amb l’Oficina del Regant del DARP, es promou la formació i transferència de coneixement per millorar el maneig de diferents aspectes a les comunitats i també s’incideix en la millora del reg a parcel·la per incrementar l’eficiència del conjunt dels regants.

 

Creu que la gestió de l’aigua que es porta a terme a Catalunya és correcta?

La majoria de Comunitats de Regants de Catalunya són molt bones gestores de l’aigua, amb les estructures que hi ha actualment. De tota manera, els ajuts per la millora de les instal·lacions són fonamentals per poder tirar endavant les modernitzacions necessàries per ser més eficients.

 

 

Informació relacionada