SECTOR AGROALIMENTARI | 21/03/2011  RuralCat

Catalunya millora la seva balança agroalimentària amb l'estranger

La taxa de cobertura de la balança agroalimentària catalana s'ha més que doblat en els últims 25 anys i ha passat del 37,3 per cent de l'any 1986 fins al 80,1 per cent de l'any 2010. La taxa de cobertura és la relació, expressada en percentatge, entre el valor de les exportacions i el de les importacions d'un país. En aquest sentit, es tracta d'un indicador clau de competitivitat.

pernil_cont_21_03_11

 

És remarcable aquest fet ja que aquesta millora es fa en un any on els efectes de la crisi econòmica són molt presents, i per tant aquesta dada assenyala com la capacitat competitiva ha permès trobar una sortida a la demanda externa quan la interna estava més afeblida.
 
La millora de la taxa de cobertura prové d'un augment de les importacions en un 3 per cent, molt inferior al de les exportacions, que han crescut un 14 per cent. Per capítols, el de la carn i elaborats carnis, sobretot porcí, és el que ha tingut un major increment. Però també han millorat altres capítols tradicionalment exportadors del comerç exterior agroalimentari, com ara el de fruites, vi o cava i olis.