SECTOR PESQUER | 22/03/2011  RuralCat

S'estableix el període de veda per a la pesca d'arrossegament a Barcelona i Tarragona

Les aturades biològiques han estat un dels eixos d'actuació de la política pesquera comuna de la Unió Europea (UE) amb la intenció de facilitar la reproducció i la supervivència durant els estadis d'alevinatge d'algunes de les espècies objectiu de l'arrossegament i altres modalitats pesqueres. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha establert els períodes de veda per a la pesca de la modalitat d'arrossegament en determinades zones del litoral de Barcelona i Tarragona durant l'any 2011.

xarxa_cont_22_03_11

 

A Catalunya i a la resta del Mediterrani de l'Estat espanyol aquest tipus de mesures de gestió pesquera s'estan duent a terme amb efectivitat contrastada des de l'any 1991. Un cop valorades les aportacions de les confraries de pescadors afectades, el Departament considera oportú establir l'abast geogràfic i les dates de les vedes de la zona central i la meitat sud de la costa catalana per a la modalitat d'arrossegament.
 
 

Zones i períodes de veda

Així doncs, i segons l'Ordre publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), dins de les aigües interiors i per a la pesca d'arrossegament, s'estableix les zones i els períodes de veda següents:
  •  Zona 1. Àrea marítima compresa entre la demora de 135º, traçada des de la punta de Sant Genís, en situació 41º 30' de latitud nord i 002º 23,4' de longitud est, i la demora de 147º traçada des de Torre Barona, en situació 40º 15,9' de latitud nord i 001º 57,7' de longitud est, des de l'1 de juny de 2011 fins al 30 de juny de 2011, ambdós inclosos.
  • Zona 2. Àrea marítima compresa entre la demora de 147º, traçada des de Torre Barona, en situació 40º 15,9' de latitud nord i 001º 57,7' de longitud est, i la demora de 176º, traçada des de la central tèrmica del terme municipal de Cubelles, en situació 41º 12,12' de latitud nord i 001º 39,25' de longitud est, des de l'1 d'abril de 2011 fins al 30 d'abril de 2011, ambdós inclosos.
  • Zona 3. Àrea marítima compresa entre la demora de 176º, traçada des de la central tèrmica del terme municipal de Cubelles, en situació 41º 12,12' de latitud nord i 001º 39,25' de longitud est, i la demora de 123º, traçada des de la gola sud del riu Ebre, en situació 40º 40,9' de latitud nord i 000º 51,30' de longitud est, des de l'1 de maig de 2011 fins al 30 de juny de 2011, ambdós inclosos.
  • Zona 4. Àrea marítima compresa entre la demora de 123º, traçada des de la gola sud del riu Ebre, en situació 40º 40,9' de latitud nord i 000º 51,30' de longitud est, i la línia paral·lela a l'esmentada demora, traçada des de la desembocadura del riu Sènia, en situació 40º 31,5' de latitud nord i 000º 31' de longitud est, des de l'1 de juliol de 2011 fins al 31 d'agost de 2011, ambdós inclosos.
  

Trasllat de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims

D'altra banda, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DAAM ja s'ha traslladat a la seva nova seu, situada a l'Avinguda Diagonal 523-525 de Barcelona.
 
Fins a l'11 d'abril, les tramitacions de matriculacions als exàmens de nàutica d'esbarjo i tramitacions de titulacions d'esbarjo, professionals i de busseig, així com les de gestió de llibretes de busseig, es continuaran realitzant a l'antiga seu del Departament, a Gran Via 612-614, tant per a particulars com per les acadèmies nàutiques.
 
 També es pot realitzar la renovació de titulacions de nàutica d’esbarjo a les direccions territorials del Departament a Barcelona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, a l'Ametlla de Mar, i a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Santa Caterina a Girona.
 
Per a la resta de tràmits, tota la ciutadania i les empreses que hagin de realitzar algun tràmit presencial competència d'aquesta direcció general seran atesos a la nova adreça.