FINS AL 7 D'ABRIL | 23/03/2011  RuralCat

Convocats ajuts per a la promoció de les dones en el medi rural

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre per la qual es convoquen subvencions destinades a la promoció de les dones rurals, per a l'any 2011. Les ajudes s'aplicaran en el desenvolupament de projectes destinats a l'assessorament per a la creació d'empreses innovadores en l'entorn rural. Les beneficiàries podran ser associacions, fundacions, federacions i altres agrupacions de dones del món rural, que presentin les seves sol·licituds entre el 21 de març i el 7 d'abril.

 

El finançament de les ajudes s'efectuarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària "Ajudes a dones per a tecnologia de la informació i comunicació" per un import màxim de 500.000 euros. Els projectes hauran d'estar orientats a la promoció i assessorament per a la creació d'empreses innovadores en el medi rural que puguin proporcionar noves ocupacions per dones, que contribueixin a la diversificació econòmica de la zona i a la prestació de serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar.
 
Els projectes presentats podran consistir també en la realització d'estudis amb enfocament de gènere en el medi rural. Per altra banda, es promocionarà l'assistència a fòrums d'intercanvi de coneixements o activitats similars, tant d'àmbit nacional com internacional, que contemplin específicament la situació de la dona rural.