| 24/03/2011  RuralCat/DAAM

Catalunya, capdavantera a l'Estat espanyol en la producció agrària ecològica

Les estadístiques i l'evolució del sector de la producció agrària ecològica 2000-2010 constaten la bona salut d'aquest sector a Catalunya, que es manté com una de les comunitats autònomes més dinàmiques i en línia ascendent tant en nombre d'operadors com en cultius i activitats ramaderes. Tot i disposar d'una superfície menor destinada a la producció ecològica, Catalunya inverteix més recursos en la indústria agroalimentària, que ha crescut un 10 per cent respecte l'any 2009.

presentació_cont_24_03_11

El conseller Pelegrí durant un moment de l'acte. Font: DAAM.

 

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d'Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, i del president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, ha presidit aquesta setmana l'acte de presentació d'aquestes estadístiques, que reflecteixen com la producció agrària ecològica es diversifica i manté bones perspectives de creixement, constituint una bona alternativa per a altres productors i empreses agroalimentàries.
 
Segons Pelegrí, el Govern català impulsa l'agricultura i la ramaderia ecològiques tant per l'excel·lència dels productes que se n'obtenen com pels beneficis socials i ambientals que aporten. "Catalunya ha estat pionera a l'Estat espanyol en el camp de la producció ecològica, i, com constaten les dades presentades avui, continua sent-ne capdavantera", ha afirmat.
 
El conseller ha explicat que s'imposa cada cop més entre els consumidors el desig de fer compatible una alimentació equilibrada amb el respecte envers el medi ambient. L'alimentació ecològica i els aliments de proximitat guanyen pes a la cistella de la compra, en una tendència que es confirma a escala mundial.
 
 

El sector creix i diversifica les seves activitats

Malgrat el context econòmic actual, el sector agroalimentari català creix i es diversifica. En relació amb la superfície de cultiu, aquesta ha crescut un del 16,77 per cent respecte l'any 2009, la qual cosa situa el nombre d'hectàrees ecològiques en 83.506. El 60 per cent del total correspon a prats, pastures i farratges, el 21 per cent a conreus (vinya, oliveres, cereals, etc.) i el 19 per cent a bosc, matolls i recol·lecció silvestre.
 
Pel que fa al nombre d'operadors, també s'ha produït un creixement, i ha augmentat un 14,54 per cent respecte l'any 2009, és a dir, el creixement ha estat de 208 nous operadors inscrits, amb la qual cosa el nombre total se situa en els 1.639 operadors.
Els cultius majoritaris en agricultura ecològica són típicament mediterranis (vinya, olivera i cereals). De fet, la vinya és el principal conreu ecològic a Catalunya (26 per cent del total de superfície de conreus) i durant l'any 2010 ha augmentat un 27 per cent respecte de 2009.
 
D'altra banda, el cultiu d'oliveres ecològiques ha pujat un 22 per cent en el darrer any i els cereals han augmentat un 17 per cent respecte de 2009. L'olivera és el segon conreu en importància (22 per cent del total de superfície de conreus) i els cereals el tercer (també el 22 per cent del total de superfície de conreus).
 
 

La ramaderia ecològica augmenta més del 23 per cent

Pel que fa a la ramaderia ecològica, respecte l'any 2009 ha augmentat un 23,68 per cent i se situa en 491 explotacions ramaderes. El vaquí de carn és l'activitat principal amb 278 explotacions (i un creixement del 16,32 per cent respecte el 2009). El segueix l'oví de carn, amb 78 explotacions (i un augment del 34,48 per cent respecte de 2009).
 
En aquest àmbit, cal ressaltar que el cabrum de carn ha crescut considerablement (un 45 per cent), i ha passat de 40 a 58 explotacions; l'equí (un 32 per cent) ha passat de 25 a 33 explotacions, i l'apicultura (un 20 per cent) ha passat de 2 a 6 explotacions.
 
 

Augmenta un 10,13 per cent l'activitat industrial

Catalunya, tot i disposar d'una superfície menor destinada a la producció ecològica, inverteix més recursos en la indústria agroalimentària que altres comunitats autònomes de l'Estat. En aquest sentit, les activitats industrials se situen en 609 i creixen un 10,13 per cent respecte l'any 2009.
 
Per activitats, destaquen l'elaboració i/o embotellat de vins, caves i escumosos (creix un 11,69 per cent), la comercialització i/o distribució (creix un 17,19 per cent) i la manipulació i/o envasat de la producció hortofructícola (creix un 3,51 per cent).
A més de créixer en nombre d'operadors, elaboradors, importadors i comercialitzadors, cal destacar que es detecta més diversificació de les diverses activitats industrials agroalimentàries a Catalunya.
 
En volum de facturació, el sector va créixer un 9,89 per cent respecte del 2008 al 2009. Els subsectors amb més volum de facturació són la vinya i l'elaboració de vins, caves, sidres i altres begudes alcohòliques (18 per cent), el cultiu de cereals i lleguminoses per gra i manipulació, envasat i transformació de grans (13 per cent), i la comercialització i distribució (12 per cent). Pugen gairebé tots els subsectors, si bé destaca la forta baixada de la facturació del subsector dels fruits secs.
 
Actualment, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica compta amb més de 21.300 productes agroalimentaris ecològics autoritzats.