PLA DE SEGURETAT | 25/03/2011  RuralCat/Generalitat de Catalunya

La Generalitat crea un programa específic de seguretat en l'àmbit rural

La Generalitat ha creat el Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural per potenciar les actuacions policials en les zones rurals de Catalunya. Aquest pla, que lidera la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME) i en el qual participa el cos d'Agents Rurals, que depèn del Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), neix amb l'objectiu principal de reduir i prevenir els fets delictius que tenen més incidència en l'àmbit rural, especialment els delictes contra el patrimoni.

consellers_cont_25_03_11

Els consellers Felip Puig Josep i Maria Pelegrí en un moment de la presentació del pla de seguretat. Font: Generalitat de Catalunya.

 

A Catalunya, el 19,16 per cent de la població viu en l'entorn rural, que comprèn u 89,4 per cent del territori. Els destinataris del POE són tant aquests residents com les persones que desenvolupen algun tipus d'activitat econòmica en el sector primari. Les accions policials es focalitzaran en masies i habitatges aïllats, explotacions agrícoles, ramaderes i instal·lacions pesqueres, així com en vies d'accés a aquestes zones, granges d'animals aïllades i magatzems agrícoles, entre d'altres.

Aquest POE es coordina amb la resta de programes operatius específics establerts pels Mossos d'Esquadra, com per exemple, el POE Lluita contra la delinqüència-Metall, que inclou el control en les deixalleries i llocs de compra-venda d'eines i maquinària, entre d'altres actuacions, i que per tant també té incidència en les zones rurals.

L’acte de presentació d’aquest nou programa ha comptat amb la presència del conseller d'Interior, Felip Puig, i el conseller del DAAM, Josep Maria Pelegrí. El conseller Puig ha assenyalat que "el nostre propòsit és contenir i reduir els fets delictius en l'àmbit rural" i que, per assolir aquesta fita, "es posaran en tensió tots els recursos necessaris". En el mateix sentit, el conseller Pelegrí ha destacat que, una de les principals millores que s'introdueixen amb el POE es "la integració al Pla del cos d'Agents Rurals". Aquest fet millorarà "el coneixement i la percepció subjectiva de la seguretat i, sobretot, perquè la seva presència permet detectar qualsevol element que no és usual".


La singularitat de la seguretat al món rural

En l'àmbit rural es produeixen delictes específics com el robatori de bestiar i els furts i robatoris de material agrícola, d'infraestructures o de collites. D'altra banda, la singularitat territorial, la dispersió de la població i la dificultat de protegir els béns dispersos pel territori sovint fan incrementar la sensació subjectiva de seguretat, que no sempre es correspon amb el nombre d'il·lícits penals.

Els fets penals coneguts per fet principal que han tingut lloc en masies, segones residències rurals, explotacions agrícoles i/o ramaderes, cases de turisme rural, pistes forestal o terrenys rurals, són, entre d’altres: els robatoris amb força, amb violència, furts, danys, robatori i furt d’ús vehicle, etc.


Les línies estratègiques del POE del Món Rural són les següents:

  • S'elaboraran els mapes delinqüencials de cada zona i es determinaran els espais a protegir i els períodes de major activitat (verema, recollida de productes agrícoles, dispersió del bestiar, etc).
  • S'incrementaran i fomentaran la planificació, l'efectivitat i la qualitat de l'activitat policial per millorar la percepció subjectiva de seguretat i reduir la victimització. En aquest sentit, s'establiran patrulles de proximitat rural que, juntament amb les unitats regionals de medi ambient (URMA), són peces clau de la PG-ME en l'execució de les accions específiques del POE. Comptaran també amb la col·laboració de patrulles de seguretat ciutadana i ARRO.
  • Es crearan els canals idonis per a la recepció de denúncies ‘in situ’ i s'intentarà minimitzar el desplaçament del denunciant, amb l'objectiu d'afavorir que tots els delictes que es produeixin siguin denunciats. Es valorarà habilitar llocs de referència on atendre les víctimes o recollir les denúncies, com ajuntaments cooperatives o altres indrets comuns, amb la complicitat dels operadors que gestionin aquests espais.
  • Es mantenen les accions d'investigació de grups delinqüencials dedicats a la comissió de fets delictius en l'àmbit rural. I es posarà l'accent en la investigació dels delictes contra el patrimoni que tenen una especial afectació i que generin alarma en el sector, com per exemple, el robatori de maquinària agrícola pesant. A més, s'assumiran des de l'inici aquelles investigacions dels robatoris amb força en domicilis tipus silenciós o aquells que succeeixin en els domicilis amb violència i/o intimidació relacionats amb aquest POE.
  • Es consolidaran els canals de comunicació amb els pagesos i les associacions del sector, amb contactes d'atenció directes i permanents, per afavorir l'intercanvi d'informació recíproc.
  • S'impulsarà una aplicació informàtica corporativa i estandarditzada per l'enregistrament del cens de masies, explotacions agrícoles, ramaderes o pesqueres, habitatges situats en nuclis aïllats, etc.
  • S'impulsarà la coordinació i col·laboració operativa entre els diferents serveis policials de la PG-ME, i entre la PG-ME i altres operadors de seguretat externs, com agents rurals, policies locals i vigilants municipals, entre d'altres.
  • Es farà un seguiment i anàlisi del POE mitjançant l'establiment d'indicadors, amb l'objectiu d'implementar millores en l'estratègia policial.