INNOVACIÓ | 27/10/2017  ICSuro

ICSuro, als dos Grups Operatius Innovadors del sector surer

L’Institut Català del Suro forma part dels dos Grups Operatius Innovadors espanyols del sector surer: Go Suber, per la modernització de l’extracció del suro, i Biocork, per la resolució del problema del corc.

Font: ICSuro

Font: ICSuro

L’extracció del suro és un treball que segueix realitzant-se com fa més de dos-cents anys, amb la gairebé exclusiva ajuda del destral i la palanca. L’absència de mecanització i de mà d’obra especialitzada impedeixen un desenvolupament eficaç i segur de les labors, juntament amb una necessitat intrínseca de rejovenir del sector.

Aquests són els pilars fonamentals de la proposta de Go Suber, un grup operatiu nacional que acaba de ser seleccionat pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) per dur a terme la modernització global del sector de l’extracció del suro, incloent la seva mecanització, millora de les condicions de seguretat en el treball, optimització de l’organització i logística i comercialització.

Per altra banda, Biocork estudia diferents solucions del control del corc del suro a diferents comunitats autònomes com són Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura i Andalusia.

Els Grups Operatius són elements clau en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria d’agricultura productiva i sostenible. Són agrupacions d’actors tals com a tals com a agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats de R+D+i o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense finalitats de lucre, entre uns altres, que s’associen per aconseguir una innovació a fi de resoldre un problema o aprofitar una oportunitat, amb un enfocament d’acció conjunta i multisectorial.

Informació relacionada